Het aantal zitdagen van ambtenaren van het ministerie van Financiën die bijstand verlenen bij het invullen van de belastingaangifte, wordt beperkt. Dit jaar wordt er slechts één enkele zitdag georganiseerd voor de vier deelgemeentes van Groot-Dentergem. Deze zal plaatsvinden op 18 mei in het gemeentehuis van Dentergem. Alle zitdagen in Wakken worden geschrapt.

Op de gemeenteraadszitting van 15 maart drukte sp.a-raadslid Robby Beekwee zijn ongenoegen uit over deze gang van zaken. De burgemeester betreurde deze beslissing evolutie even zeer, maar voegde eraan toe 'dat het een beslissing van hogerhand betrof'. 

We hadden gehoopt dat de invloed van onze burgemeester als parlementslid in Brussel iets verder reikte...