Kinderen groeien, fietsen niet, en een kinderfiets op maat is voor veel gezinnen niet evident. Mini Velo is een deelsysteem dat kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk maakt voor alle kinderen tussen 2 en 13 jaar. Sharing op kindermaat dus dat niet alleen fietsen in de stad promoot, maar ook aanzet tot duurzaam materiaalgebruik én delen. 

"Niet-gebruikte kinderfietsen staan vaak te verkommeren in de garage, terwijl heel wat kinderen in Roeselare geen fiets hebben of rondrijden op een niet aangepast exemplaar", legt schepen van jeugd en initiatiefnemer Michèle Hostekint uit. Als deelsysteem dat kwalitatieve kinderfietsen op maat toegankelijk maakt voor alle kinderen tussen 2 en 13 jaar, wil Mini Velo daar iets aan doen. 

Een initiatief dat niet alleen fietsen in de stad stimuleert en drempels wegwerkt, maar ook mensen aanzet tot duurzaam materiaalgebruik én delen.  

"Gezinnen die een oude kinderfiets of een fietszitje staan hebben, kunnen dit binnenbrengen bij Eco Velo. Oude fietsen krijgen een tweede leven en dus is Mini Velo een heel duurzaam project. Mini Velo verlaagt vooral ook drempels doordat gezinnen veel minder moeten investeren in een nieuwe fiets. Door kinderen veilige fietsen op maat aan te bieden en door als stad ook te investeren in fietslessen, zullen we fietsen in de stad hopelijk alleen maar stimuleren."

De stad werkt voor dit project samen met Eco-velo en Sint Idesbald. Je ontleent bij Eco-velo een fiets voor minimum 4 maanden. Wanneer de fiets te klein wordt of een mankement vertoont, zorgt Eco-velo er samen met de afdeling metaal van Sint-Idesbald voor dat de fiets hersteld of vervangen wordt.

Mini Velo organiseerde op het Stationsplein een bruisende namiddag helemaal in het teken van de fiets. Alle inwoners van RSL konden zo kennismaken met het project en kinderen konden gekke fietsen uitproberen, een verkeersparcours afleggen, fietsen op rollen,… en de smaak van fietsen zo helemaal te pakken krijgen.

Alle info over Mini Velo vind je op de website van Stad Roeselare