Het eerste communautair akkoord is voor sp.a aanvaardbaar. Het is een minimaal akkoord maar bevat een aantal goede elementen zoals de reglementering van de verkeersveiligheid, de huurwetgeving, de extra middelen voor sociale economie en het Brussels mobiliteitsbeleid. Voor de tweede fase houden we onze inhoudelijke lijn aan: de solidariteit tussen de mensen en de federale sociale zekerheid moeten blijven. 

Toch blijft sp.a kritisch. Zo is er geen akkoord om de verkiezingen te laten samenvallen, en is er ook nog geen beslissing over de geluidsnormen. Deze dossiers moeten ook opgelost geraken, vindt sp.a. Het is ook nog niet duidelijk wat we mogen verwachten van de tweede fase van de communautaire onderhandelingen.

Ons standpunt is alvast onveranderd: we steunen wat goed is voor de mensen. En we raken niet aan de solidariteit tussen de mensen of aan de federale sociale zekerheid.Nu dat deze klip genomen is, wordt het tijd dat de federale regering gaat regeren. Zo is er nog niets gebeurd rond de stijgende levensduurte en de dalende koopkracht.