Zowat 60 procent van de werknemers in de privésector valt onder de paritaire comités voor arbeiders en bedienden. Hun minimumloon is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Geen enkel bedrijf mag minder betalen dan dat minimumloon. Al die bedragen, behalve de cijfers van enkele lonen uit de non-profit en gezondheidszorg zijn nu samengebracht in een overzichtelijke databank. "Dit is niet de meest sexy innovatie, maar het is wel een goed instrument tegen sociale dumping, waarvan we veel last hebben in dit land", legt Monica De Coninck uit. “Inspecteurs die ter plaatse gaan hebben nu een duidelijke databank. Ook werknemers kunnen er nagaan of ze genoeg verdienen. Werkgevers kunnen dan weer nagaan of ze hun personeel correct vergoeden. Daarom werden naast de brutolonen ook de arbeidsduur en extralegale voordelen als maaltijdcheques of pensioenverzekeringen opgenomen.”

Meer info: www.minimumlonen.be