Minister Crevits heeft samen met haar collega van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), de onderwijspartners en enkele spelers uit de voedingsindustrie een engagementsverklaring ondertekend om ongezonde dranken en tussendoortjes te weren op alle scholen. Steve Vandenberghe juicht deze engagementsverklaring toe maar zou graag nog een stapje verder gaan en plastic verpakkingen, -flessen en blikken tegen het schooljaar 2020-2021 weren op alle scholen. Gezien de toenemende  plastic- en zwerfvuilproblematiek,  is het volgens Vandenberghe nu ook de uitgelezen kans dit thema op de agenda te plaatsen om er zo voor te zorgen dat onze kinderen/leerlingen dit milieubewust gedrag meenemen voor de rest van hun leven.

 

Steve Vandenberghe juicht, als voormalig schooldirecteur, de engagementsverklaring om ongezonde dranken en tussendoortjes te weren op alle scholen toe maar het is volgens hem nu ook de uitgelezen kans om de plastic- en zwerfvuilproblematiek op de agenda te plaatsen met de betrokken partners en net zoals de ongezonde dranken en tussendoortjes ook plastic verpakkingen, -flessen en blikken tegen het schooljaar 2020-2021 te weren op alle scholen en stelde hierover vandaag  in de commissie onderwijs een vraag. De minister onderschreef volledig zijn vraag en deelde mee dat VIGEZ en MOS hiermee reeds bezig zijn en dit zullen meenemen bij de verdere uitwerking van de engagementsverklaring mbt de ongezonde dranken en tussendoortjes.

Op initiatief van sp.a-volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe werd er net voor de zomer reeds een resolutie goedgekeurd waarmee alle democratische partijen instemden om onder meer het zwerfvuil in zee en de plastic- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken. Zwerfvuil is voor veel mensen een grote bron van ergernis. Het heeft een grote impact op ons leefmilieu, op de leefkwaliteit in onze straten en onze landschappen, aldus Steve Vandenberghe. Net zoals de CO2-problematiek en de klimaatopwarming moet dit dringend aangepakt worden  - ook in Vlaanderen – indien we de toekomst van onze planeet willen vrijwaren. Vlaanderen tot de top behoort wat betreft selectieve inzameling en recyclage van afval. Toch moet er jaarlijks zo’n 2 miljoen stuks zwerfvuil opgeruimd worden in België. In dat zwerfvuil zitten heel veel flessen en blikjes. De kost hiervan wordt jaarlijks geraamd op 60 miljoen euro. “Het wordt hoog tijd dat wij, politici, onze verantwoordelijkheid opnemen om dit probleem aanpakken en onze kinderen een mooiere en gezondere leefomgeving na te laten.

Als we kinderen vanaf de start van hun schoolloopbaan zowel in theorie als in praktijk het goede voorbeeld geven wat goed/slecht is voor het milieu, dat we zo de kans vergroten dat ze dit milieubewust gedrag meenemen voor de rest van hun leven, aldus Steve Vandenberghe