Minister Gatz laat jonge kunstenaars financieel in de kou staan. Lees het persbericht:

“De sociaaleconomische positie van kunstenaars en de positie van kunstenaars in het algemeen versterken is een belangrijke prioriteit. We moeten kunstenaars koesteren, zij zijn de hoeksteen van een kwaliteitsvol kunstenlandschap”, aldus de minister in een antwoord op een parlementaire vraag van Yamila Idrissi over de financiële situatie van kunstenaars. Maar blijkbaar zijn dit alleen maar woorden. Uit zijn daden blijkt het tegenovergestelde, aldus Idrissi.

Vandaag lazen we in diverse media over de beslissing van Minister van Cultuur, Sven Gatz, aangaande de subsidies voor kunstenaars en organisaties. In Rekto:verso lazen we dat voor de tweede subsidieronde van 2015 vroegen 150 organisaties in maart samen 5,9 miljoen aan, daarvan kreeg de helft, 70 organisaties, een dubbel positief advies van de bevoegde adviesorganen en de administraties voor een geadviseerd bedrag van 2,4 miljoen. De uiteindelijke beslissing van de minister geeft in totaal 1 miljoen euro aan 29 organisaties: amper 41 % van de positief geadviseerde aanvragen. Projecten die dubbel positief werden bevonden krijgen nul euro op rekest. 41 organisaties met een positief advies, zowel op artistiek als zakelijk vlak, zien hun project niet ondersteund en blijven hierdoor financieel  in de kou staan. Dit is niet alleen een kwestie van geldgebrek, want sommige negatief beoordeelden krijgen wél een steuntje in de rug van de minister. Dit is du jamais vu stelt Idrissi. Begrijpen wie begrijpen wil. Zelfs minister Schauvliege maakte het nooit zo bont. Onder haar beleid werd er zelfs extra geld vrijgemaakt om alle positief beoordeelden te ondersteunen. Idrissi stelt zich luidop de vraag waarop zijn keuze gebaseerd is en wat de objectieve criteria zijn?

Daarenboven heeft de adviescommissie de minister in eer en geweten geadviseerd , maar deze wordt genegeerd en buiten spel gezet. Je kan je dus de vraag stellen wat de functie nog is van deze adviescommissies. Dit is de commissarissen, die vaak na heel wat wikken en wegen een zo gefundeerd mogelijk advies proberen op te stellen, uitlachen in hun gezicht, aldus Idrissi.

De beslissing van de minister staat haaks op zijn uitgestippelde visie. Van een Minister van Cultuur verwacht sp.a naast een degelijke visie ook het handelen naar die visie. Naast woorden ook daden. Vandaag faalt de Minister om de kunstenaars meer slagkracht en ondersteuning te geven.  Jammer. Yamila Idrissi gaat de minister hierover interpelleren in het parlement.