Vandaag stelde ik precies een maand na de Limburgse Staten-Generaal Onderwijs aan de Minister van Onderwijs de vraag welke aanbevelingen ze wil meenemen in het Vlaams beleid en welke concrete acties ze denkt te ontwikkelen in Limburg.

Uit haar antwoord leren we dat maandag 16 januari het onderwijsplatform Limburg terug zal samenzitten om een echte evaluatie te maken van die Staten-Generaal. De minister heeft echter een sterk geloof in een werking 'bottom up' en geeft Limburg daarin eigenlijk zelf de regierol. Hiervoor kijkt ze in de eerste plaats naar de gouverneur en gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens.

Dat is een bevredigend antwoord voor mij in die zin dat de provincie zo kan verder werken met de lokale besturen (schepenen van onderwijs in het bijzonder), het hele onderwijsveld, maar ook met de Limburgse werkgevers om onze problemen echt SAMEN kunnen aan te pakken.

In mijn vraag naar het verder uitwerken van HBO5-opleidingen heeft de minister me alleen maar bevestigd. Er zit immers een enorm potentieel in die opleidingen omdat dit (zeker Limburg) de kans geeft om heel veel specialisaties die de arbeidsmarkt vraagt, kunnen op te vangen en in te vullen.

Gedeputeerde Peuskens wil vooral inzetten op het tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom en op talentdetectie (denk maar aan de talentenweek, talentenpas, perspectiefgesprekken...) en taal. Zodoende hoopt hij onze Limburgse leerlingen te motiveren om het secundair af te werken en door te stromen naar het hoger onderwijs. Hiervoor is er nood aan een goede samenwerking tussen de school, lokale onderneming en andere organisaties.

Op mijn steun kan gedeputeerde Jean-Paul Peuskens alvast absoluut rekenen.

Het lijkt me zelfs ook opportuun dat uit de goede voorstellen die we uit de Staten-Generaal plukken, de zogenaamde 'good practices', waarbij onze Limburgse gemeenten onderling al veel van elkaar kunnen leren, we deze ideeën ook kunnen uitdragen naar grootstedelijke gebieden waar men ook problemen in het onderwijs kent. En zo kan Limburg zelfs nog een voorbeeldrol spelen voor het gehele Vlaamse onderwijslandschap.

Limburg, Sterk Merk!