"Het zijn schrijnende getuigenissen die kinderrechtencommissaris Vanobbergen heeft verzameld", zegt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint. “Bijna 13.000 procedures tot uithuiszetting in Vlaanderen, en in een kwart van de gevallen zijn er kinderen bij betrokken. Hoog tijd om een tandje bij te steken. De minister blijft zich verliezen in lopende onderzoeken en vage toekomstplannen. Er is nood aan actie en daadwerkelijke uitvoering. De cijfers bewijzen het nog maar eens zwart op wit.”  

“De preventie van uithuiszettingen zou dus prioritair moeten zijn voor deze regering", zegt Hostekint. "Helaas gebeurt er niets." In de vorige regering werd daartoe een belangrijke stap gezet met de oprichting van het huurgarantiefonds, waarop verhuurders beroep kunnen doen als hun huurders de huur niet betalen. Het fonds kan dus een goed alternatief zijn voor overhaaste uithuiszettingen, maar de werking moet uitgebreid worden en vooral beter bekend worden gemaakt. In de plaats daarvan stelt minister Homans zich tevreden met de bewering 'dat het fonds niet werkt'. In haar conceptnota die momenteel wordt besproken in het Vlaams parlement, kondigt ze een evaluatie aan van het fonds.

"We zijn stilaan halverwege de legislatuur, je zou nu toch eindelijk concreet beleid verwachten van een minister", zegt Hostekint. "Het stoot me enorm tegen de borst dat de minister zich na twee jaar regeren nog steeds blijft verliezen in vage toekomstplannen. De vele lopende onderzoeken zouden nu toch al afgerond mogen zijn. Ook het plan van de minister om discriminatie aan te pakken moet beter. Wat nu op tafel ligt schiet te kort.”

Hostekint roept de minister ook op om dringend meer te investeren in de bouw van sociale woningen. "De rente staat historisch laag, met zeer beperkte bijdragen vanuit de begroting kunnen enorme bedragen worden vrijgemaakt om sociale woningen te bouwen. Maar deze regering stelt zich tevreden met het groeipad dat lang geleden, onder een vorige regering en met veel hogere intrestvoeten, is afgesproken. Dergelijk laks beleid leidt helaas tot schrijnende situaties voor vele Vlamingen, onder wie spijtig genoeg ook veel kinderen."