Met de beslissing van minister Homans om eind 2017 de subsidies te schrappen dreigt een eind te komen aan de werking van de Oostendse vzw Samen Divers. Deze vzw die onlangs nog uit handen van Europees Commissaris Marianne Thyssen de Prijs “Armoede Uitsluiten” mocht ontvangen van de vzw Welzijnszorg, levert onmisbaar werk voor de integratie van nieuwkomers in Oostende. Vlaams parlementslid (sp.a) Steve Vandenberghe en gemeenteraadslid Jeroen Soete (sp.a) trekken aan de alarmbel en vragen de minister om op haar beslissing terug te komen.

Vzw Samen Divers is een onafhankelijke welzijnsorganisatie die in de regio Oostende diverse projecten opzet met het oog op de integratie van nieuwkomers. De vzw werkt vooral rond taal en armoede. Bekende en gelauwerde projecten van Samen Divers zijn onder meer de “Babbelbox” waar nieuwkomers de kans krijgen om hun Nederlands te oefenen en de zomerschool waar vooral aandacht wordt gegeven aan de taalkennis van jongeren onder deze nieuwkomers.

De financiële middelen die door de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld van deze vzw werden midden vorig jaar overgeheveld van het Departement Werk en Sociale Economie naar het Departement Binnenlands Bestuur dat ressorteert onder minister Liesbeth Homans. Van minister Homans kwam de vzw nu enkele weken geleden te weten dat de loonsubsidiëring van de 3 medewerkers eind 2017 wordt stopgezet. Hierdoor komt de werking van de vereniging in het gedrang. “Vreemde beslissing want minister Homans en de Vlaams regering verwachten terecht dat nieuwkomers zich zo goed mogelijk integreren in onze maatschappij en onze taal leren, en kennen hiervoor ook subsidies toe aan de lokale besturen. Anderzijds kiest men ervoor om de werking van een vereniging die onbetwistbaar goed werk levert op dit domein onmogelijk te maken, aldus Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe.

“De stad Oostende ondersteunt vzw Samen Divers reeds in verschillende van haar projecten, maar het is onmogelijk om als lokaal bestuur alle besparingen vanuit Vlaanderen integraal op te vangen. "Oostende zet sterk in op taal- en opleidingsprojecten om de inburgering van nieuwkomers te versterken. De beslissing van minister Homans dreigt het resultaat van deze inspanningen te verzwakken. Vzw Samen Divers heeft een jarenlange expertise opgebouwd met tal van bekroonde initiatieven. Dat moeten we koesteren, niet afschaffen." duidt Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete nog.

 

Contact:

Steve Vandenberghe (0498 885 002)

Jeroen Soete (0485 800 802)