“Minister, investeer niet enkel in stenen, maar ook in mensen en de ziel van cultuurorganisaties!”

Afgelopen woensdag hekelde Katia Segers (sp.a) in het Vlaams Parlement de penibele omstandigheden aan van de  kunst- en cultuursector.  “Bij het begin van de legislatuur heeft deze regering zwaar bespaard op de werkingsmiddelen van alle cultuurorganisaties. De gevolgen laten zich vandaag danig voelen ”, geeft ze aan.

Mensen die werken in de culturele sector zijn bijzonder gedreven en leggen een torenhoog engagement aan de dag. Sinds deze regering in 2014 aantrad, voerde ze echter zware besparingen door, besparingen die niet werden rechtgetrokken. De gevolgen ervan laten zich tot op vandaag voelen. De cultuursector moet met minder mensen en  middelen werken, terwijl de nood en vraag en ambities even hoog blijven. De cultuurwerkers proberen even productief te blijven als voor de besparingen, en dit leidt vandaag al te vaak tot burn-outs. In de laatste Rekto:Verso deden verschillende cultuurwerkers hun verhaal over burn-outs.

Tijdens het parlementaire debat probeerde minister van cultuur Sven Gatz dit te weerleggen. Hij beweerde dat het cultuurbudget de afgelopen jaren opnieuw op hetzelfde peil stond zoals dat voor de besparingen het geval was.

Echter lezen we in verschillende media andere getuigenissen van mensen uit de getroffen sector. Zo kopte De Morgen op 28 september 2017: “Onderbetaald op het podium? Kunstenaars zijn het beu”. Enkele podiumkunstenaars sloegen de handen in mekaar en kwamen met een solidariteitsverklaring waarin ze afspraken om slecht betaald werk niet langer te aanvaarden. Meer dan 200 individuele kunstenaars en 15 organisaties hebben de solidariteitsverklaring al ondertekend.

De gesubsidieerde kunsthuizen zijn dan wel verplicht om kunstenaars correct te vergoeden, in realiteit zijn “Slecht betaalde kunstenaars de norm geworden. Kunsthuizen krijgen minder subsidies, maar moeten wel blijven presteren”, vertelt Agnes Quackels van het Kortrijkse kunstencentrum Buda in De Morgen.

Deze situatie is ongezond en onhoudbaar. Katia Segers zal blijven pleiten voor correcte werkingsmiddelen voor cultuur. Tegelijk zal de sp.a-fractie samen met Groen een resolutie neerleggen om de problematiek van burn-outs in de culturele sector daadkrachtig aan te pakken.

Herbekijk hier de tussenkomst van Katia Segers op woensdag 27 september: