Noodzakelijke ‘aanlandingsplicht’ brengt visserijsector in moeilijkheden

Vlaams parlementslid en kustburgemeester Steve Vandenberghe vraagt minister Schauvliege om de Belgische vissers te helpen om hun vloot te moderniseren en hen zo in staat te stellen selectiever en dus duurzamer te vissen. “Een nieuwe Europese regel eist terecht dat onze vissers de nodeloze en schadelijke bijvangst tot een strikt minimum beperken”, zegt Vandenberghe. “Dat is goed om bedreigde vispopulaties te versterken, maar de economische realiteit is dat de Vlaamse vissers niet over de financiële middelen beschikken om het daarvoor vereiste materiaal aan te schaffen. "Minister Schauvliege moet haar verantwoordelijkheid nemen in het belang van onze vissers en van de biodiversiteit in onze zeeën". 

Aanlandingsplicht

De nieuwe ‘aanlandingsplicht’ zorgt ervoor dat vissersboten alle gevangen vissen aan land moeten brengen, zodat er controle mogelijk is op de toegelaten hoeveelheden bijvangst. Op die manier wil de EU ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk nodeloze en schadelijke bijvangst is. “Sp.a steunt het doel van de maatregel”, zegt Vandenberghe. “Het versterken van bedreigde vispopulaties in het belang van de biodiversiteit in de oceanen is heel belangrijk.”  Maar het beperken van de bijvangst in de netten vergt dure innovaties van onze verouderde vloot. “Vele vissers kunnen het nieuwe materiaal simpelweg niet betalen”, zegt Vandenberghe. “Daarom roep ik minister Schauvliege op om bijzondere aandacht te geven aan de situatie van onze vissers  en hen (financieel) te helpen om duurzame oplossingen te vinden. Enkel op deze manier kunnen we de instandhouding en toekomst van onze Belgische vloot verzekeren  ”, besluit Vandenberghe.