De drinkwaterfactuur wordt voor steeds meer mensen een probleem. Ongeveer 37.000 huishoudens vroegen vorig jaar minstens één afbetalingsplan aan. Minister Schauvliege vindt dat niet echt een probleem,

Rob Beenders wél: ‘De minister moet er net voor zorgen dat er minder mensen betalingsproblemen hebben.

Maar door de besparingen van de regering is de waterfactuur dit jaar al met 12 procent gestegen. Ik vrees het ergste voor de cijfers van 2015.’

Ongeveer 37.000 huishoudens vroegen vorig jaar in totaal 58.897 afbetalingsplannen aan, een stijging van 17%. Maar minister Schauvliege vindt dat geen problematische situatie, want door deze afbetalingsplannen moeten er minder mensen worden afgesloten van het drinkwater.

Een hallucinante reactie van een minister die er net voor moet zorgen dat de lijst van Vlamingen die een afbetalingsplan moet vragen, daalt. Vlaanderen is sinds de 6de staatshervorming integraal bevoegd voor de drinkwaterfactuur. sp.a vreest dat het aantal Vlamingen dat zijn drinkwaterfactuur moeilijk kan betalen enkel zal stijgen.

Rob Beenders, Vlaams parlementslid sp.a: “De cijfers van 2014 zijn problematisch. En als antwoord heeft minister Schauvliege de drinkwaterfactuur in 2015 voor élk Vlaams gezin nog eens verhoogd met 12%. Bovendien wordt de factuur vanaf 1 januari 2016 grondig hervormd, met nefaste gevolgen voor laagverbruikers en kleine gezinnen.

Zo'n 300.000 Vlaamse gezinnen, die vandaag erg zuinig omgaan met water, zullen opnieuw een prijsstijging krijgen omdat deze Vlaamse Regering vanaf 1 januari 2016de gratis kubieke meter water heeft afgeschaft. Velen van hen zijn gepensioneerd. Ook kleine gezinnen, waarvan we weten dat ze bovengemiddeld armoederisico lopen in Vlaanderen, zullen in veel gevallen geconfronteerd worden met een stijgende factuur vanaf 2016 omdat voor hen het abonnementsgeld zal stijgen.

”Sp.a pleit voor een uitbreiding van de groep die kan rekenen op sociale correcties en zal hiertoe een voorstel van decreet indienen. “Bovendien vraag ik aan minister Schauvliege om de nieuwe factuur versneld te onderwerpen aan een armoedetoets.

Minister Schauvliege communiceerde in juni reeds over de nieuwe drinkwaterfactuur, maar voerde de armoedetoets tot op de dag van vandaag niet uit. Deze regering kent de impact van haar eigen maatregelen niet, maar verhoogt wel zonder schroom factuur na factuur.

Vandaag zijn de drinkwatermaatschappijen hun tarieven voor 1 januari 2016 aan het vastleggen. Het is belangrijk dat ook hier geen prijsstijgingen worden beslist zodat water, als basisproduct, betaalbaar blijft voor iedereen.”

Rob Beenders