“De hervorming van de energiepremies, die door minister Turtelboom al drie keer is aangekondigd en telkens weer uitgesteld, kan onmogelijk op 1 juli in werking treden”, zegt Rob Beenders. “De Vlaamse regering raakt het maar niet eens over de premies. Nochtans is een goede isolatie cruciaal om zowel de energierekening van de gezinnen als de Vlaamse CO2-uitstoot te doen dalen.”

Naar aanleiding van Batibouw wijst de minister van Energie erop dat de nieuwbouwwoningen elk jaar energiezuiniger worden. Dat is een goede zaak, maar ook niet meer dan logisch: de energienormen die door de vorige regering zijn vastgelegd worden immers elk jaar strenger. Wie een nieuwe woning bouwt, is met andere woorden verplicht om die energiezuinig te maken. Daardoor besparen gezinnen jaar na jaar een fors bedrag op hun energiefactuur.

Anders is het gesteld met de isolatie van bestaande woningen. De bestaande isolatiepremies hebben in het verleden hun nut meer dan bewezen, maar zijn toe aan een upgrade om ervoor te zorgen dat het woningpatrimonium in Vlaanderen energiezuiniger wordt. Minister Turtelboom heeft al 3 keer een datum gecommuniceerd voor de hervorming van de energiepremies, maar telkens schoof ze die weer voor zich uit. Ook de volgend deadline van 1 juli is inmiddels onhaalbaar geworden. De regering heeft nog geen principieel akkoord bereikt over de premies, wat het gezien de geldende adviesprocedures en de inachtneming van een redelijke termijn om de Vlamingen te informeren over nieuwe premies, onhaalbaar maakt om die nog op 1 juli in te voeren. “Na de eerste goedkeuring door de regering duurt het nog minstens drie maanden voor alle procedures zijn doorlopen”, zegt Beenders. “Bovendien is het niet billijk om premies waar mensen met verbouwplannen op rekenen van vandaag op morgen af te schaffen. Je moet de mensen een redelijke overgangstermijn gunnen.”

Sp.a roept minister Turtelboom op om snel werk te maken van de hervorming van de energiepremies en te stoppen met het communiceren van verkeerde informatie. “Dat zorgt enkel voor ongerustheid en onduidelijkheid en daar hebben bouwers en verbouwers geen boodschap aan”, besluit Beenders.