Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom weigerde gisteren in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken duidelijkheid te geven over het standpunt van de regering over de nucleaire stresstests. sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven vroeg haar welke richtlijnen de minister had gegeven aan het FANC (het Federaal Agentschap Nucleaire Controle) over de positie die ons land morgen moet innemen tijdens de belangrijke Europese vergadering van ENSREG over de criteria van de stresstest. De minister moest het antwoord schuldig blijven.

Peter Vanvelthoven “is bezorgd en verbouwereerd. Ofwel heeft de regering richtlijnen gegeven en haar standpunt aan het FANC meegedeeld, dan is het erg dat de minister weigert die aan het parlement te geven. Ofwel heeft de regering geen richtlijnen gegeven, wat minstens even erg is, want dat betekent dat ons land niet wenst te wegen op het Europese debat inzake nucleaire veiligheid.”

Het voorstel dat morgen op de Europese vergadering van ENSREG wordt besproken, is van de hand van de Europese regulatoren WENRA, maar is voor sp.a veel te beperkt. Zowel europarlementslid Kathleen Van Brempt als kamerleden Bruno Tobback, Karin Temmerman en Peter Vanvelthoven reageerden hier al op in een schrijven aan WENRA, “waarin ze hun bezorgdheid uitten dat de stresstesten geen relaxtesten zouden worden.”

Kathleen Van Brempt en Peter Vanvelthoven: “Men stelt voor om enkel te testen of de Europese kerncentrales ook bestand zijn tegen een tsunami of een aardbeving. Dit is geen serieus voorstel en kan alleen maar leiden tot een vals gevoel van veiligheid. Iedereen die echt bezorgd is om nucleaire veiligheid moet gewoon bepleiten om ook andere elementen te onderzoeken zoals terrorisme, vliegtuiginslag, de leeftijd van een centrale, het aantal omwonenden, menselijke fouten, …”

In een interne vergadering eergisteren nam Europees commissaris Oettinger deze bezorgdheid overigens over. Oettinger benadrukte dat hij het niet eens zou zijn met een zwak voorstel. In de praktijk betekent de weigering van Turtelboom een risico op een clash over de stresstesten tussen Europees parlement, Commissie en de lidstaten. “Na Frankrijk is nu dus ook België een probleem.”