“De energiecorrectie voor sociale huurwoningen schiet haar doel volledig voorbij”, zegt Joris Vandenbroucke.”De nieuwe heffing zorgt ervoor dat 50.000 huurders meer zullen moeten betalen, zonder dat daar iets tegenover staat. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans, verantwoordelijk voor die zoveelste extra factuur,  moet haar huiswerk dus opnieuw maken. In plaats daarvan stellen wij een huurkorting voor sociale huurders in een energieverslindende woning voor.”

Volgens Vandenbroucke is er niets mis met het principe van de energiecorrectie. In theorie zou wie een energiezuinige woning huurt, en daardoor een lagere energiefactuur heeft, een toeslag moeten betalen. Bewoners van een energieverslindende huurwoning zouden dan weer een korting krijgen. “Maar de theorie is helemaal anders dan de praktijk. De simulaties van de minister gaan uit van een hogere huurprijs voor zowat 50.000 sociale huurders in Vlaanderen. Gemiddeld zou het om iets meer dan 17 euro per maand gaan, of 205 euro per jaar. Maar voor anderen loopt dat op tot meer dan 385 euro per jaar, wat neerkomt op een 13de of zelfs een 14de maand huur.”

Bovendien gaat Homans in haar ministerieel besluit uit van de energienormen van 2006. "Die zijn hopeloos voorbijgestreefd. Zo passeren de huisvestingsmaatschappijen langs de kassa: ze innen meer huurgeld zonder te investeren in bijkomende energiebesparende maatregelen. De sociale huurders zijn zo twee keer de pineut, want zij moeten bijbetalen op basis van totaal verouderde normen. Verder is de heffing niet gebonden aan het inkomen, zodat de laagste inkomens het zwaarst worden getroffen.”

Vandenbroucke wijst erop dat er bovendien van de compensatie voor huurders van een energieverslindende woning niet veel meer over blijft. "Minister Homans 'corrigeert' enkel nog naar boven. Daarom moet Homans de energiecorrectie alsnog intrekken en haar huiswerk opnieuw maken. Het moet een unicum zijn dat een minister van Armoede er met één beslissing in slaagt om doelbewust 50.000 financieel kwetsbare gezinnen te treffen in hun portemonnee", besluit Joris Vandenbroucke.