Vlaams Minister voor Wonen Freya Van den Bossche heeft deze week de definitieve goedkeuring gegeven aan dit bouwproject, en ook de nodige financiering vrijgemaakt. De werken kunnen nu na de winter starten. De totale kostprijs van dit sociale huisvestingsproject bedraagt 637.599 euro, en de werken zullen uitgevoerd worden door aannemer Torfs-Van den Bergh.

Burgemeester Jan Peeters (sp.a) is tevreden over deze Vlaamse goedkeuring en financiering. “De wachtlijsten voor een betaalbare sociale woning zijn nog steeds lang in onze stad. De nieuwe bestuursploeg van sp.a en cd&v heeft in het bestuursakkoord de ambitie opgenomen om ook in de volgende zes jaren minstens 200 bijkomende sociale koop- en huurwoningen te realiseren. Dit project is een goed begin. En we vinden het ook belangrijk om in de winkelstraten wonen boven de winkels te bevorderen, dat geeft meer leven in het handelscentrum buiten de winkeluren. En met dit project werkt de Eigen Haard hier aan mee,” aldus Jan Peeters.

Meer info:   burgemeester Jan Peeters  0476 84 79 37