“We dreigen miljoenen euro’s voor de staatskas mis te lopen omdat de minister bewust de plichten van één van de grootste spelers in dit land negeert. Een speler die bovendien meer dan 70 procent korting kreeg op haar belastingen. Iets waar de mensen alleen maar van kunnen dromen”, zegt Karin Temmerman. “Deze regering is op zoek naar acht miljard euro om tegen 2018 haar financiën op orde te krijgen. Waar blijft de minister van Financiën Van Overtveldt met een reactie?”

De nucleaire rente werd onder deze regering gevoelig verlaagd. Daar waar de uitbater van onze kerncentrales onder de vorige regering nog een half miljard moest bijdragen, werd dit bedrag door de huidige regering gereduceerd tot zo’n 200 miljoen euro en dit jaar zelfs tot 130 miljoen euro. ”Dit terwijl zowel de elektriciteitsfacturen als de tekorten in de staatskas alsmaar groeien. Als die lage belasting dan ook nog eens niet geïnd wordt door de minister, dan hebben een bijzonder groot probleem” zegt Temmerman.

“Nochtans had de regulator de minister in juni al in een rapport gezegd dat de geïnde bedragen te laag werden ingeschat. Maar de minister heeft dat rapport drie maanden laten liggen voor ze contact opnam met de exploitanten. Dat gebeurde amper twee dagen voor de vervaldatum. Daardoor is er vandaag nog steeds geen expert aangesteld. Nu blijven er nog slechts twee weken over om tot een oplossing te komen. Een oplossing waarrond heel wat juridische onduidelijkheid hangt. Ik begrijp dan ook niet waarom Marghem de adviezen van de Creg,in de wind slaat.”

De staatskas dreigt in elk geval miljoenen mis te lopen. “Minister Marghem verzaakt aan haar fundamentele plicht als minister om op het huis te passen. Ze laat het leegroven. Ze staat erbij en kijkt ernaar. Dit is niet langer het probleem van de minister, maar ondertussen van de volledige regering”, besluit Karin Temmerman.