Geachte minister Van Overtveldt,

Weet u het eigenlijk wel? Volgende week zaterdag is het Dag van de Jeugdhuizen. Die dag staan de meer dan 400 Vlaamse jeugdhuizen in de kijker. Voor mij is dat een echte feestdag, want jeugdhuizen spelen een cruciale rol in een jong leven. Een jeugdhuis is een plaats waar jongeren elkaar ontmoeten, waar ze hun horizon verbreden, waar ze nieuwe mensen leren kennen en waar ze zelf instaan voor het reilen en zeilen van de zaak. Jongeren leren hier verantwoordelijkheid en initiatief. Daar is de hele samenleving bij gebaat.

Het doet me dan ook pijn om een week voor die feestdag in de lokale krant te moeten lezen dat het jeugdhuis in mijn eigen gemeente Heule, deelgemeente van Kortrijk, er na 41 jaar mee ophoudt. Het wordt voor jeugdhuizen overal in Vlaanderen steeds moeilijker om nieuwe jongeren aan te trekken, volgens onderzoek vooral wegens de vooroordelen van jongeren en hun ouders.

Ondertussen bereiken ons berichten zoals die uit Brugge, waar uw partij er onlangs nog voor pleitte om een lokale jeugdvereniging te verplichten om 23u te sluiten en te verbieden alcohol te schenken. Want wat gebeurt daar allemaal, op zo’n louche plek… Dat soort negatieve beeldvorming helpt natuurlijk niet. Gelukkig hielden andere partijen uw voorstel tegen, want het had een gevaarlijk precedent kunnen zijn voor tal van andere verenigingen waar jongeren zich engageren. Zeg nu zelf, een jeugdhuis dat om elf uur dicht moet, wie heeft nog zin om zich daar het vuur voor uit de sloffen de lopen? Op dat uur begint het pas.

En nu komt u vandaag met het volgende fantastische idee naar buiten: een volledige btw-vrijstelling voor jeugdhuizen, behalve als hun omzet meer dan 50.000 euro bedraagt. Hallo? Bent u ooit in een jeugdhuis geweest, meneer de minister? Eentje dat een paar dagen per week open is, zit al gauw aan die omzet. Zo’n 150 jeugdhuizen zouden vanaf nu een btw-administratie moeten bijhouden. Ziet u het een jonge vrijwilliger al doen? Uw voorstel is perfect, als het de bedoeling heeft om al dat jonge engagement in de kiem te smoren en die jeugdhuizen op de fles te laten gaan, zoals het mijne in Heule. Is het dat wat N-VA wil? De jeugdhuizen zo onaantrekkelijk maken voor jongeren en het voor vrijwilligers zo moeilijk maken dat ze stilaan verdwijnen?

Het lijkt er heel sterk op, maar ik geef u de kans me van het tegendeel te overtuigen. Als u het écht meent, dan pakt u de regeldrift aan in de plaats van hem te versterken. Minder regeltjes en meer ondersteuning voor de jonge vrijwilligers die zich nuttig willen maken in de samenleving, dat is wat we nodig hebben. Wist u dat er in de Vlaamse regering waar uw partij deel van uitmaakt een minister is die zich daarmee bezighoudt? Ik kan u zijn nummer geven, misschien moet u hem maar eens bellen en vragen hoe je dat doet, jong engagement ondersteunen.

Vriendelijke groeten,

Tine Soens

Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a

Deze opinie verscheen eerder op Newsmonkey