Voor sp.a is het ondenkbaar dat sommige senioren straks geen betaalbare en kwaliteitsvolle zorg meer zouden kunnen krijgen in Vlaanderen. De doelstelling van het beleid moet zijn dat iedereen de garantie heeft op een plaats in een woonzorgcentrum tegen een prijs die niet hoger is dan het pensioen dat hij of zij krijgt. Daarvoor zijn dringend investeringen nodig in nieuwe zorgcentra, want aan het huidige investeringsritme zijn er tegen 2020 meer dan 3000 plaatsen tekort en tegen 2030 meer dan 8000 (zie grafiek onderaan).

De besparingen van de regering-Bourgeois maken de situatie nog erger. Het afgelopen jaar trok Zorgnet-Icuro, de koepel van rusthuizen, meermaals aan de alarmbel. In december omdat de dagprijzen in de rusthuizen duurder werden door de besparingen, in maart omdat er niet meer geïnvesteerd werd in nieuwe rusthuizen en in september nog eens omdat de besparingen één op zes rusthuizen aan de rand van het failliet hebben gebracht.

Ondertussen antwoordde minister Vandeurzen op vragen van Bart Van Malderen en Jan Bertels dat er eind 2014 precies 171 investeringsprojecten waren ingediend voor heel Vlaanderen, met een totale financieringsnood van 1,2 miljard euro, maar dat de regering de financiering on hold had gezet. Keer op keer verzekerde minister Vandeurzen dat hij aan een nieuw financieringssysteem werkte en dat de initiatiefnemers –vaak lokale overheden en ocmw’s- zich geen zorgen hoefden te maken.

Tot gisteren. In antwoord op vragen van Steve Vandenberghe over de onzekerheid die de minister liet bestaan voor investeerders in West-Vlaanderen, zei minister Vandeurzen plots dat er ‘geen recht bestaat op subsidie’, dat er zal ‘moeten worden geprioriteerd (sic) om dat in het budgettaire kader te vatten’ en dat het ‘te vroeg is om concrete uitspraken te doen over de omvang van het forfait en van de bouwkost die we voor onze rekening nemen’. Kortom: waar de initiatiefnemers er tot eind 2014 redelijkerwijs konden van uitgaan dat ze voor een bepaald bedrag subsidies zouden krijgen, en waar de minister hen tot nog toe ook altijd die boodschap was blijven geven, bestaat er nu plots levensgrote onzekerheid over die 171 projecten.

“De uitspraken van de minister bevestigen wat de sp.a-fractie al een tijdje vermoedt”, zegt Vandenberghe. “Deze regering schroeft de investeringen in ouderenzorg terug, maar durft dat niet luidop te zeggen. Om aan de noden op korte termijn te voldoen, is een bijkomend investeringsbudget van 1,2 miljard nodig. Vandeurzen heeft in zijn begroting voor volgend jaar 100 miljoen gekregen. Aan dat ritme duurt het 12 jaar om de projecten die in 2014 zijn aangemeld te realiseren. Tegen dan is het 2027, en hebben ruim 6.000 ouderen in Vlaanderen geen betaalbare plaats in een woonzorgcentrum.”

tekort rusthuis