Het pluimveebedrijf Sininvest wil de capaciteit van het aantal braadkippen optrekken van 112.000 naar 160.000 stuks. 

 

Historiek

 

In november 2012 weigerde de deputatie in Brugge, na negatief advies van de gemeente Moorslede, de milieuvergunning.

 

Begin 2013 tekende de firma beroep aan tegen deze beslissing. 

 

In juni 2013 verleende minister Schauvliege ondanks de vele bezwaarschriften en negatieve adviezen toch een milieuvergunning.

 

Op 3 december 2015 vernietigde de Raad van State, na het annulatieberoep dat werd ingesteld door de buurtbewoners, deze eerste milieuvergunning. 

 

Desondanks deze vernietiging beslist minister Schauvliege op 13 mei 2016 om opnieuw een milieuvergunning te verlenen.

 

Halfweg 2016 gaat het gemeentebestuur van Moorslede samen met een groep buurtbewoners terug in beroep bij de Raad van State. 

 

De Raad van State vernietigt op 16 juli 2017 de tweede vergunning.

 

Het bedrijf Sininvest, in handen van de groot-industriële groep Vande Avenne gaat daarop opnieuw in beroep bij de minister Schauvliege. Minister Schauvliege legt vervolgens opnieuw de negatieve adviezen van de gemeente, de Deputatie en twee eerdere vergunningsvernietigingen door de Raad van State naast zich neer en verleent via een ministerieel besluit voor de 3de keer een vergunning.

 

Dit is een keuze die negatief is voor de buurt, de familiale landbouw en de korte keten.

 

Megastallen van duizenden kippen brengen veel stof- en geurhinder met zich mee. Omwille van bestaande geurklachten, de oudere stallen en de precaire ligging ten opzichte van vreemde woningen werd in een vroegere milieuvergunningsaanvraag (dd 9 oktober 2008) reeds gesteld dat 112.000 vleeskippen limiet was. 

 

Het grote argument van de minister: er zijn voorwaardelijke positieve adviezen van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie van het Vlaamse Gewest. Via hun raadsman heeft het buurtcomité gevraagd om uitgenodigd te worden op de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Zonder gevolg. De minister lacht hier eigenlijk het buurtcomité, de gemeente Moorslede, de Deputatie en 2 vernietigingen door de Raad van State weg.

 

De minister marcheert duidelijk voor de groot-industrie en wil de familie Vande Avenne naar wens bedienen. Dit is de Vlaamse overheid onwaardig. Dit is een keuze die negatief is voor de buurt, de familiale landbouw en de korte keten.