Hotels en campings zullen in de toekomst dan toch  verplicht zijn om een comfortclassificatie aan te vragen. Aanvankelijk was het voorstel om zowel de verplichte aanmeldings- als de vergunningsplicht als de comfortclassificatie af te schaffen.

De meerderheid in het Vlaams parlement is alsnog ingegaan op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a) en de sector om de comfortclassificatie te behouden. De démarche van de meerderheid is opmerkelijk, omdat ze tot op het allerlaatste ogenblik Oost-Indisch doof bleef voor de verzuchtingen van de logiessector.  

 

Het huidige logiesdecreet is een van de belangrijkste realisaties van de  toenmalig minister van toerisme en nu minister-president  Geert Bourgeois.  Het  heeft voor een revolutie gezorgd in het logieslandschap. Het is tot stand gekomen dankzij een zeer nauw overleg met de toeristische sectoren.  De sterrenclassificatie voor het vergund logies heeft  in sterke mate bijgedragen tot de kwaliteitsverhoging van het logies in het algemeen en het kleinschalig logies in het bijzonder. “Het logiesdecreet heeft gezorgd voor de verhoging van de kwaliteit van het logiesaanbod en het toerisme in Vlaanderen in het algemeen”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe.  Ik ben dan ook zeer blij dat de meerderheid uiteindelijk ingaat op het voorstel van de sector. Ik hoop bovendien dat de meerderheid in de toekomst wat meer respect betoont voor de betrokken beroepsverenigingen. Met een normale dialoog was gans deze vaudeville – met decreten die op de valreep van de agenda gehaald worden – niet nodig geweest.