Sinds dit jaar heeft de VMM op zijn website een simulator waarmee u uw nieuwe drinkwaterfactuur kunt berekenen. “De simulator is heel gebruiksvriendelijk en werd al door 20.000 mensen gebruikt”, zegt Rob Beenders. “De eerste conclusies zijn dat vooral singles meer zullen betalen voor hun drinkwater: ze krijgen niet langer 15 m³ gratis drinkwater en ze worden benadeeld in het kortingssysteem.”

Volgens Beenders is de rekenmodule echter misleidend. “De simulatie wordt gemaakt op basis van de nieuwe berekening van de drinkwaterfactuur maar de 6 procent btw en de vennootschapsbelasting worden niet mee berekend. Dat zorgt ervoor dat Vlamingen moeilijk kunnen vergelijken met hun drinkwaterfactuur van 2015.

Vooral voor laagverbruikers zal de eindfactuur in 2016 daarom hoger uitvallen dan de simulator aangeeft. Sp.a vindt het belangrijk dat Vlamingen duidelijk worden geïnformeerd over de nieuwe berekeningen en wil dat de simulator ook de btw en de vennootschapsbelasting mee telt zodat de Vlamingen een totaalbeeld krijgen van hun drinkwaterfactuur