De stad Kortrijk zet in samenwerking met IMOG een mobiel recyclagepark in dat maandelijks zeven locaties in stad en deelgemeenten bezoekt. Op deze manier wil de stad het restafvalcijfer verder naar beneden drijven. Tevens past dit project binnen een nog betere dienstverlening op het vlak van afvalbeheer. Op termijn is een uitbreiding van het aantal afvalfracties op het mobiel recyclagepark mogelijk.

Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu: “Ik blijf werk maken van minder restafval. Het mobiel recyclagepark is een volgende stap om ons doel te bereiken.“

Welk afval kan ik gratis brengen?

-plastic bloempotjes
-plastic folies (helder en gekleurd)
-kunstofverpakkingen niet-PMD (botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic bakjes van bijv. champignons, blisterverpakking)
-CD/DVD schijven
-kurk
-harde plastic voorwerpen (speelgoedonderdelen, plastic emmers, huishoudgerief,…)

Op termijn is het de bedoeling om het aantal fracties die op het mobiel recyclagepark kunnen worden binnengebracht uit te breiden. Hiervoor zullen de Kortrijkzanen zelf voorstellen kunnen aanbrengen. Mogelijkheden voor uitbreiding zijn bijvoorbeeld frituurolie, isomo of kleine elektronica.

Meer informatie over de locaties en tijdstippen; www.kortrijk.be/mobielrecyclagepark

Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu | 0496 25 81 54 | bert.herrewyn@kortrijk.be