Op de Circusdagen van Circus Zonder Handen in jeugdtheater Bronks is een gloednieuwe mobiele urban circusinstallatie voorgesteld. De installatie trekt van mei tot september de Brusselse wijken in. 

Er komen diverse workshops:
- gegeven door een divers, Brussels docententeam
- gespecialiseerd in urban technieken zoals freerunning & tricking
-  laagdrempelig
- in samenwerking met lokale wijkpartners
-  vooral voor twaalfjarigen aangezien deze leeftijdsgroep het moeilijkst te bereiken is.

Brussels minister Pascal Smet maakte middelen vrij voor de installatie en is erg opgetogen: “Hiermee geven we uitvoering aan ons bestuursakkoord, waarin we de ambitie formuleerden om een speelbus in de wijken te laten rondrijden: die speelbus werd dankzij Circus Zonder Handen een heuse installatie en kreeg een stedelijk circusjasje. Met deze installatie geven we zo een boost aan pleintjes en de publieke ruimte en creëren we extra speelruimte voor onze Brusselse ketten.”

Ook de Engie Foundation en Sven Gatz, Vlaams minister voor Brussel trekken al enkele jaren middelen uit voor de ondersteuning van de urban-werking: “De urban werking biedt kinderen en jongeren niet enkel spelplezier, maar leert hen ook vaardigheden aan waardoor ze zich kunnen ontplooien en kunnen werken aan een positief zelfbeeld. In de rest van Vlaanderen wordt met aandacht gekeken naar het engagement en de realisaties van Circus Zonder Handen in Brussel.”

Coördinator Veerle Bryon: “Het hele Urban team van Circus Zonder Handen kijkt uit naar de impact die dit vindplaats gerichte werk zal hebben op Brusselse jongeren en onze inclusieve werking. Via een sterk wijkgericht aanbod maken we van straten en pleinen een waardevol gedeelde ruimte en zullen we in staat zijn een andere diverse deelnemersgroep te leren kennen en met elkaar in contact te brengen. De verbindende kracht van (urban) circus is gigantisch. De installatie is voor ons dan ook een cruciaal onderdeel van ons 'stad makend' inclusief werk."