"Dankzij openbaar vervoer dicht bij huis, geraken ook ouderen en mensen die minder goed te been zijn, waar ze willen. Het geeft hen de kans een sociaal leven op te bouwen en te behouden. En het geeft anderen de kans de auto thuis te laten, wat files en milieuvervuiling tegengaat. Iedereen moet op een betaalbare manier geraken waar-ie wil of moet zijn. Daarom is het geen goed idee te besparen op openbaar vervoer, maar moeten we ons afvragen hoe we dit zo doeltreffend mogelijk kunnen organiseren."

De laatste dagen hebben de rechtse partijen de aanval geopend op De Lijn. Ze stellen niet alleen het beleid voor minder mobiele mensen in vraag, maar heel het principe van de basismobiliteit, waarbij iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te geraken waar-ie wil, willen ze herzien.

"Er zijn inspanningen nodig om de Vlaamse begroting in evenwicht te houden maar het geld dat naar De Lijn gaat is niet weggegooid. Dankzij De Lijn raken ook mensen op het platteland waar ze willen, zonder per sé de auto te moeten nemen. Een bus of een tram is voor veel mensen vaak het enige alternatief om een sociaal leven op te bouwen. Bovendien houdt het openbaar vervoer vaak het verkeer buiten de binnenstad, waardoor het leven er opmerkelijk comfortabeler op wordt."

"Ik wijs erop dat sp.a de principes die in het regeerakkoord staan, niet overboord zal gooien. Goede openbare diensten zijn essentieel in elke gemeenschap. Net zoals onderwijs en betaalbare huisvesting is mobiliteit een basisrecht. In het regeerakkoord staan principes. Daar raken we niet aan. Over al de rest wil ik praten. Is het even goed of beter om een taxicheque te geven in plaats van een belbus te voorzien, dan wil ik daarover praten. Maar het antwoord kan niet zijn dat de reiziger maar moet zien dat hij thuisraakt."