In het kader van de week van de mobiliteit lanceerde sp.a Ronse zijn voorstellen vlotte, veilige en duurzame verplaatsingen binnen onze stad. Hierbij hadden we ook oog voor de betaalbaarheid van het geheel. Zonder betaalbare mobiliteit, kan je niet naar school, naar je werk of naar je sportclub. Mobiliteit gaat dus niet enkel over zich kunnen verplaatsen, het gaat over kansen op een mooie toekomst. Hieronder lichtten we kort enkele voorstellen toe.


Onze eerste voorstellen staan in het teken van het versterken van het fietsbeleid. Door zijn compacte kern, heeft Ronse op dit gebied veel potentie. Het vraagt echter wel dat de fietser voldoende ruimte krijgt om zich veilig door de stad te verplaatsen. Tegelijk moet er ook gewerkt worden aan een echte fietscultuur. Hiervoor rekenen we op de fietsambassade, een lokaal project in de sociale economie waarmee we fietsen bij burgers, kinderen en bedrijven promoten.


Openbaar vervoer is voor sp.a Ronse steeds een belangrijke schakel in onze mobiliteitsvisie geweest. Dat blijft zo want ons samen verplaatsen is niet alleen beter voor het milieu, het is ook de goedkoopste manier.

Als stad is het niet eenvoudig om steeds te wegen op het aanbod van NMBS en De Lijn. Onze eerdere acties en de toekenning van extra treinen op zaterdag tonen dat het echter kan wanneer we de krachten binnen en buiten de stad maximaal bundelen.

Wie met de auto in de omgeving van scholen rijdt op piekuren zal wel gemerkt hebben dat het vaak aanschuiven is. Waarom gaan deze kinderen niet met de fiets? Omdat het niet veilig is zeggen vele ouders. En terecht. Daarom formuleren we ook enkel voorstellen voor een veilige schoolomgeving waarmee we ook kinderen en hun ouders willen stimuleren om de fiets naar school te nemen.

Voor sommige verplaatsingen blijft de auto echter het meest aangewezen vervoermiddel. Maar dat betekent niet dat we allen steeds een eigen auto nodig hebben. uit onderzoek blijkt dat een auto 95% van de tijd geparkeerd staat. Zonde toch. Daarom formuleren we enkele voorstellen om autodelen te promoten: dat is niet alleen goedkoper, maar samen besparen we ook heel wat parkeerruimte.

Deze voorstellen leggen we op de volgende gemeenteraad voor aan het stadsbestuur. Hopelijk willen ze ook met Ronse vooruit.