65-plussers kopen steeds minder jaarabonnementen voor De Lijn. De gratis abonnementen zijn sinds september 2015 afgeschaft, maar een voordelig tarief werd voorzien. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger, Steve Vandenberghe, opvroeg bij minister voor mobiliteit Ben Weyts, blijkt dat in 18 West-Vlaamse gemeenten er een daling is van 20 tot 30% in de verkoop van die abonnementen. “Net wie gestimuleerd moet worden om gebruik te maken van het openbaar vervoer, haakt af bij gebrek aan een voldoende en kwaliteitsvol aanbod”, aldus Vandenberghe.

De Vlaamse regering beloofde nochtans dat er blijvend zou geïnvesteerd worden in voldoende aanbod. Dat moest er voor zorgen dat – onder andere voor 65-plussers – het voldoende aantrekkelijk blijft om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer. Het blijft steken bij goeie intenties, want in praktijk zien we weinig vooruitgang. Steve Vandenberghe: “Aan de kust blijft het gebruik stabiel, onder andere door de kusttram, maar in de meer landelijke gemeenten is een duidelijk probleem. Bij gebrek aan alternatief worden jong en oud richting automobiliteit geduwd. Je kunt echt wel spreken van een falend mobiliteitsbeleid, maar deze Vlaamse Regering ligt daar duidelijk niet wakker van.”

"Aan grote verklaringen nochtans geen gebrek", volgens Vandenberghe, "Basismobiliteit en de gekende belbussen met vaste rijroutes zouden vervangen worden door een nieuw concept. Basisbereikbaarheid en vraagafhankelijk openbaar vervoer werden de nieuwe toverwoorden. En via de oprichting van vervoersregioraden zou tegemoet gekomen worden aan de vraag van steden en gemeenten om meer inspraak te hebben.


"In de Westhoek werd een pilootproject opgestart, met veel enthousiasme vanwege de lokale besturen. Eind februari werd het vervoerplan regio Westhoek opgeleverd. Tijd dus voor actie. Alleen weet niemand hoe het nu in de praktijk verder moet. Het project staat of valt met een geloofwaardige uitbouw van de vraagafhankelijke component. Er moet dringend berekend worden hoeveel dit gaat kosten en wat we er voor in de plaats krijgen. Helaas zit iedereen naar elkaar te kijken, en blijft het op het bevoegde kabinet muisstil. Zo stil dat een aantal lokale bestuurders beginnen te vrezen voor een verrottingsstrategie die er finaal toe zal leiden dat de factuur zal doorgeschoven worden naar de gemeentebesturen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn", besluit Vandenberghe