Het mobiliteitsplan is mee gebaseerd op de liefst 1.900 suggesties die het stadsbestuur van de Bruggelingen ontving tijdens de inspraakmomenten een jaar geleden.

Het plan gaat uit van het STOP-principe, waarbij eerst aandacht is voor de Stappers, dan voor de Trappers, dan voor het Openbaar vervoer en ten slotte voor de Personenwagens.

Hieronder de vier krachtlijnen.

Eenvoudiger en duidelijker parkeren

De binnenstad telt nu verschillende parkeerzones, maar op termijn wordt de stad één grote bewonerszone. De bewonerskaart geldt straks dus voor de hele binnenstad. 

Om de parkeerdruk in de deelgemeenten grenzend aan de binnenstad (circa 5 min. wandelafstand) te beheersen, zullen bewoners ook daar over een bewonerskaartvoor hun specifieke deelgemeentezone beschikken.

Bezoekers worden aangeraden de randparkings te gebruiken of ondergronds te parkeren. De Stad blijft autodelen stimuleren en breidt ook het kortparkeren uit in de deelgemeenten.

Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

oversteekplaats

De uitbreiding van devoetgangerszones in drie fasen draagt hiertoe bij. Brugge ondertekende als enige centrumstad het SAVE-charter. 
Samen met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) moeten enkele doelstellingen rond verkeersveiligheid binnen afzienbare tijd gehaald worden.

Ook het invoeren van zone 30 in sommige deelgemeenten staat hoog op de agenda. Net zoals de snelheid op dering rond Brugge (R30). Die gaat op sommige stukken naar omlaag.

We blijven ook inzetten op een veilige schoolomgeving.

Weren van zwaar verkeer in binnenstad en woonkernen deelgemeenten

Voor bestuurders van vrachtwagens van 3,5 tot 7,5 ton gelden nieuwe laad- en lostijden.
Concreet betekent dit dat dergelijk zwaar verkeer tussen 10 u. en 18 u. debinnenstad niet meer in kan, tenzij men over een vergunning beschikt. 

Intussen zijn veel ondernemingen bezig met alternatieven zoals bv. CityDepot en Bubble Post.

Openbaar vervoer aangepast aan nieuwe tijd

openbaar vervoer

Het busverkeer wordt beter afgestemd op de drukte en het gemengd verkeer in de stad. Dit betekent andere rijroutes enlichter verkeer in de binnenstad. Concreet is het de bedoeling om in de historische binnenstad in bepaalde zones kleinere bussen te laten rijden. 

Ook moeten bussen het centrum vermijden als dat overbodig blijkt te zijn.
De Stad wil hoe dan ook een verbetering van het openbaar vervoer en een beter bereik van de noordelijke deelgemeenten.

Infomarkten

In oktober 2015 vonden vier infomarkten plaats waarop de Bruggelingen alle informatie kregen over de nieuwe mobiliteitsplan.