“De besparingen in het onderwijs laten zich steeds meer voelen in onze scholen, stelt Vlaams Parlementslid Caroline Gennez. “Onderwijshervormers hebben moed, visie en middelen nodig om het lerarenberoep aantrekkelijk en werkbaar te houden.”

Na afloop van het overleg met de minister van onderwijs stelde het gemeenschappelijk vakbondsfront dat het onmogelijk is verder te onderhandelen zolang de Vlaamse regering weigert de financiële middelen te voorzien om het lerarenberoep terug aantrekkelijk en werkbaar te maken.

Eerder zette de federale regering het mes in de pensioenen en dwong leraren om langer te werken voor minder loon. De Vlaamse regering reduceerde het recht op loopbaanonderbreking. Dat weegt. Het is dan ook geen onterechte vraag van het onderwijsveld om financiële garanties te vragen bij de onderhandelingen over de lerarenloopbaan. Er is nood aan extra investeringen in onderwijs om uit de impasse van het lerarenloopbaanpact te geraken.

Het voorstel om de leerkrachten hun eigen loopbaanpact te laten financieren en meer uren te laten werken voor hetzelfde loon, stootte eerder al op een njet. Toch verklaarden de sociale partners zich bereid tot een gesprek. Bij het verlaten van de vergadering op dinsdag 14 februari bleek er geen stap vooruit te zijn gezet. Nochtans kreunt het onderwijs onder de werkdruk die de besparingen met zich mee hebben gebracht. Uit het SERV-onderzoek van 2016 naar de werkdruk blijkt dat meer dan 16% van de leerkrachten die als 'problematisch hoog' ervaart. Dat is een stijging met meer dan 4% bij de vorige meting in 2013. De invoering van het M-decreet en de impact van de besparingen laten zich voelen. De instroom in het beroep daalt jaar na jaar en de uitstroom neemt toe. Hoog tijd om de onderhandelingen van het loopbaanpact te voeren met meer moed, middelen en visie.

Hier het volledige verslag