Naar aanleiding van moederdag overhandigde Fatma Pehlivan samen met andere parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen een zwangere zwarte tienerpop aan minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Onder de campagnetitel ‘Moederschap is geen kinderspel’ vragen de parlementairen aandacht voor de problematiek van moedersterfte bij tieners. Moedersterfte is één van de voornaamste doodsoorzaken bij tieners in ontwikkelingslanden. Tieners lopen twee keer zoveel kans te sterven tijdens hun zwangerschap of bij de bevalling in vergelijking met vrouwen ouder dan 20 jaar.

Elke dag sterven 800 vrouwen aan de complicaties van een zwangerschap of bevalling. 99% van die gevallen van moedersterfte doen zich in ontwikkelingslanden voor. Volgens UNFPA, het VN bevolkingsfonds, treft moedersterfte jaarlijks niet minder dan 70.000 meisjes.

De promotie van Veilig Moederschap is één van de 8 millenniumdoelstellingen die dit jaar bereikt moeten worden. In 2000 kwam de internationale gemeenschap overeen om moedersterfte met 75% te verminderen ten opzichte van 1990. Met een daling van slechts 45% wordt deze doelstelling niet gehaald.

Fatma Pehlivan pleit voor een sterk engagement van België: “Het investeren in voorlichting en contraceptie voor jongeren en het promoten van vrouwenrechten zal moedersterfte bij tieners terugdringen.  In het nieuwe ontwikkelingskader met de Sustainable Development Goals dat we in september vastleggen moeten seksuele en reproductieve rechten een belangrijke plaats krijgen.”