“Wij dienen dit voorstel is, omdat hun besparingsmaatregel omgekeerd werkt. Pendelaars kunnen zo enkel nog met hun auto naar het station komen”, verduidelijkt Temmerman. “En daarbij staat deze maatregel haaks op de beleidnota’s van de ministers van mobiliteit Galant en Weyts.”

“Deze fietspunten zijn een noodzakelijke sleutel in het aanmoedigen van de reizigers om met de fiets naar het station te komen. Tevens zijn consumenten zeer tevreden over deze punten”, aldus Geerts. “Daarnaast zorgen de aanwezigheid van deze punten voor minder diefstallen in de stationsomgeving en voor een nettere buurt.”

Fietspunten zijn sleutel in combinatie fiets-treinverkeer, schaf ze niet af! @karintemmerman & @GeertsDavid

“Tot slot creëren deze fietspunten werk voor mensen die moeilijk hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt vinden. Dus in plaats van deze fietspunten af te schaffen vragen wij om het fiets-treinverkeer te stimuleren en een alomvattende studie om de positieve impact van deze fietspunten in en rond stations aan te tonen”, besluit Temmerman.