Om de lozing van afvalwater in de Kleine Aa aan te pakken was de aanleg van nieuwe riolering in de Dreef nodig. Jaarlijks was er immers verschillende malen een overstort van vervuild water langs de Magerbeek in de Kleine Aa, na het zuiveringsstation. 

Een heraanleg van de Dreef drong zich dus op. Deze rioleringswerken, die gesubsidieerd werden door Aquafin en Infrax.

Deze dreef in het centrum van de gemeente was vroeger de verbinding tussen de hoeve Loos, waar nu Aldi gevestigd is, en het kapelletje van de familie Loos. Deze toenmalige zandweg werd destijds aangeplant met Amerikaanse eiken. Er stonden nog maar nauwelijks huizen.

Om het nieuwe rioleringssysteem aan te kunnen leggen, moesten de bestaande bomen gerooid worden. Voor ons was het belangrijk dat de Dreef terug een echte ‘dreef’ werd.   En geeft toe, het resultaat mag er zijn !

De nieuwe riolering was noodzakelijk om de waterkwaliteit van de Kleine Aa te verbeteren. De bestaande Amerikaanse eiken behouden was niet mogelijk. Voor ons was het echter belangrijk dat de Dreef terug een echte ‘dreef’ werd. 

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a) : “Bij de opmaak van de inrichtingsplannen gingen we dan ook omgekeerd te werk. We plantten namelijk een dreef aan en legden daartussen een weg. Daarom zijn de plantvakken meer dan 2 meter breed en was er maar plaats voor een voetpad langs één zijde. Om de nieuwe bomen alle kansen te geven zal er niet geparkeerd kunnen worden op de wortels.

We kozen voor moeraseiken, een inlandse boom die zeer mooi kleurt in de herfst.  Deze bomen werden aangeplant in extra grote plantmaat, met grote draadkluit, voldoende speciaal bomenzand en wortelgeleiding. In een van de volgende weken worden er nog een 5.000-tal plantjes als onderbegroeiing aangeplant.  Binnen enkele jaren zullen wij en ook de volgende generaties opnieuw kunnen genieten van een schitterende dreef in het centrum van onze gemeente”.

Zuiverder water en energiezuinige ledverlichting

Het huidige, gemengde rioleringssysteem maakte plaats voor een gescheiden afvoer. Dit wil zeggen dat het hemelwater via een aparte afvoer langs de ingebuisde Magerbeek naar de Kleine Aa wordt geloodst. Dit terwijl het huishoudelijk afvalwater in de toekomst naar het zuiveringsstation wordt gepompt. Dit systeem zorgt voor zuiverder grondwater en minder geurhinder, en is veel beter voor het milieu. Bovendien werd ook gekozen voor energiezuinige led-straatverlichting.