Bij grotere evenementen hebben politiezones meer politieagenten nodig dan zij kunnen leveren. Om dit op te vangen bestaat het HyCap-systeem. Ook in het kader van de verhoogde terreurdreiging en de vluchtelingenproblematiek gebruikt de regering lokale politiemensen voor ondersteuningsopdrachten. Nu bestaat er een regeling die bepaalt dat de hogere instanties tot een vastgesteld percentage van de lokale capaciteit gratis mogen opvragen. Door het verhoogde aantal aanvragen zal men echter mogelijks halfweg dit jaar reeds dit vastgestelde percentage overschrijden. Elke zone is verplicht om een deel van zijn operationele capaciteit in te zetten binnen dit solidariteitsmechanisme, met een maximum van dit vastgestelde percentage van het beschikbare effectief. 

Jaarlijks wordt ook de prestatielijn, of de “te leveren HyCap-steun op jaarbasis door de zone”, per politiezone gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dit in de maanden april of mei. Op 13 mei werd vanuit uw diensten reeds een brief rondgestuurd naar alle burgemeesters met de boodschap dat de onverwachte situatie ervoor zorgt dat de HyCap ten volle moet worden aangesproken.

Na vragen van Alain Top antwoordde minister Jambon het volgende:

“Een werkgroep met vertegenwoordigers van elk politieniveau heeft de opdracht gekregen om het mechanisme van de HyCap te verbeteren en/of aan te passen. De werkzaamheden van de werkgroep zijn momenteel aan de gang. Dat gebeurde trouwens naar aanleiding van de noodkreet van een aantal burgemeesters. Conform artikel 61 van de wet op de geïntegreerde politie, mag de dwingende richtlijn MFO-2 de uitvoering van de lokale opdrachten van een politiezone niet in gevaar brengen. In welbepaalde en zeer punctuele omstandigheden kan een politiezone dus in de onmogelijkheid verkeren om zijn bijdrage aan het HyCapmechanisme te leveren. Er kan evenwel niet genoeg benadrukt worden dat de interpolitionele solidariteit een van de fundamenten is van de geïntegreerde politiediensten. In toepassing van artikel 63 kan de minister van Binnenlandse Zaken, wanneer er aan de dwingende richtlijn MFO-2 geen gevolg gegeven wordt, na overleg met de betrokken burgemeester of het betrokken politiecollege, de uitvoering van deze richtlijn door de lokale politie bevelen.. Het moet worden benadrukt dat het voorziene HyCap-solidariteitsmechanisme de voorbije jaren nooit ten volle werd aangesproken, terwijl de betrokken politiezones wel steeds hun volledige financiering voor federale opdrachten hebben ontvangen. In geval van een overschrijding dit jaar, zal in het licht van het zonet vermelde een pragmatische oplossing moeten worden uitgewerkt.” 

Alain Top vreest dat de politiezones nog meer capaciteit zullen moeten leveren dan de voorziene capaciteit binnen het HyCap-systeem.