Dinsdag 15 december koos sp.a Leuven haar lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, Mohamed Ridouani (36), sinds 2007 schepen van onder meer onderwijs en leefmilieu. Dat geeft de kandidaat-opvolger van Louis Tobback, meer dan 20 jaar Leuvens burgemeester, enkele jaren om zich samen met de partij klaar te stomen. 

Fier op Leuven

Mohamed Ridouani is geboren en getogen in het centrum van Leuven, als oudste kind van zes in een arbeidersgezin. “Mijn ouders zijn in de jaren zestig vanuit Marokko geïmmigreerd. Ze hebben zich uit de naad gewerkt, om ons een betere start te geven dan zijzelf”, steekt Ridouani van wal. “Mijn ouders waren niet de enige mensen die me kansen gaven. Leuven liep er vol van. De stad heeft me nooit negatief geconfronteerd omwille van mijn dubbele culturele bagage, maar net gestimuleerd om hard te werken en elke kans te grijpen. De mogelijkheden die een stad iemand kan bieden, zijn vaak dat duwtje extra. Ik spreek uit ervaring.”

Na zijn studies reisde Ridouani als bedrijfsadviseur bij Deloitte de halve wereld rond. Maar zijn hart lag in Leuven en op zijn 26ste maakte hij de overstap naar de politiek en werd schepen in zijn stad. “Dat dat kon én kan, als zoon van arbeidsmigranten, maakt me fier op Leuven. Ik wil anderen dezelfde kansen en perspectieven geven als ik heb gekregen”, vertelt Ridouani over zijn beweegredenen.

“Als schepen met een pak uiteenlopende bevoegdheden heb ik de voorbije negen jaar hard gewerkt om onze stad nog beter te maken. Om van Leuven een stad te maken waarin kansen worden gegeven en genomen, en verbondenheid de basis vormt van vooruitgang. De projecten waar ik het meest fier op ben, heb ik samen met anderen gerealiseerd. De hechte onderwijscoalitie die ik smeedde, met alle partners uit de onderwijswereld, is daar een voorbeeld van. Samen zorgen we voor de nodige kwalitatieve schoolinfrastructuur, en minstens zo belangrijk, voor scholen waar kinderen zich gelukkig voelen en gestimuleerd worden om te leren, te ontdekken en ervoor te gaan.” Een ander voorbeeld is Leuven Klimaatneutraal 2030, waar Ridouani met meer dan 300 partners werkt aan een duurzame stad. Een nieuw veelbelovend samenwerkingsverband is Leuven Mindgate, dat met spelers als imec, UZ Leuven en creatieve ondernemers Leuven internationaal nog meer op de kaart zal zetten.

Ridouani heeft een duidelijke visie over Leuven, een duidelijke koers voor de stad voor ogen. “In mijn leven hebben veel mensen mij de kans gegeven om mijn droom waar te maken. En die kansen wil ik aan anderen geven. Ik wil samen met iedereen de stad op een hoger niveau tillen en grootse dingen realiseren voor de Leuvenaar.”

Een schitterende toekomst voor Leuven

 “Leuven staat er goed voor. Daar heeft het huidige bestuur, onder leiding van Louis Tobback, voor gezorgd. De laatste jaren ontpopte Leuven zich van een ingedommelde provinciestad aan de onzichtbare Dijle tot een bruisende dynamische centrumstad, waar het geweldig wonen is. Verloederde stadswijken zoals de Centrale Werkplaatsen, de Vaartkom, de stationsbuurt, de Kop van Kessel-Lo ondergingen een ware metamorfose. Niet enkel beton en baksteen floreren, ook de handel, horeca, cultuur en sport doen dat”, vertelt Ridouani over zijn Leuven vandaag.

“Leuven staat op een kruispunt. De ingeslagen weg zal bepalen hoe onze stad er uit zal zien. Voor mij is het duidelijk. Ik wil van Leuven een van de meest welvarende, zorgzame en groene steden van Europa maken. Dé plek om in te leven”, geeft Ridouani een inkijk in zijn ideale stad.

Zorgzame stad

Een stad waar mensen zich goed voelen en waar iedereen mee kan, dat is de stad die Ridouani voor ogen heeft. “De gecreëerde welvaart en levenskwaliteit moet er voor iedereen zijn. Leuven gaat erop vooruit en alle inwoners kunnen mee. Leuven telt 20.000 kinderen, ze verdienen allemaal een geweldige toekomst. We moeten er voor zorgen dat zij, ongeacht hun afkomst, alle kansen krijgen om hun talenten en passies maximaal te ontplooien. Nu al krijgen jaarlijks 1.500 leerlingen via mijn Buddy-project de ondersteuning die ze nodig hebben om te geloven in een mooie toekomst.”

“En of je nu hoogopgeleid bent of geen diploma hebt, iedereen heeft recht op zinvol werk. Een groeiende economie met sterke sectoren die jobkansen biedt voor iedereen blijft mijn hoofdbekommernis. Op die manier bestrijden we armoede structureel. Leuven heeft de mogelijkheden om dat effectief waar te maken”, verduidelijkt Ridouani.

Duurzame stad

Leuven moet één van de groenste steden van Europa worden. “Dat is ambitieus, maar realistisch”, zegt Ridouani. “Kwalitatieve, publieke ruimte creëren is essentieel. We zetten volop in op vergroening en water, op een slim en efficiënt netwerk van duurzame stadsdistributie en openbaar vervoer. Blijvend werk maken van een fiets- en voetgangersvriendelijke omgeving is minstens even belangrijk.”

“Als stad schep je het kader en neem je zoveel mogelijk drempels weg, zodat de Leuvenaar gemakkelijk en comfortabel kan instappen in het duurzame verhaal. Collectieve wijkrenovaties en energieadvies op maat, tot in de wijken, is het pad voor de toekomst. Windmolens aan de E40 in Haasrode moeten mogelijk zijn, als bakens van een duurzame stad. Een coöperatieve rond windmolens of zonnepanelen zorgt er voor dat de Leuvenaar zich betrokken voelt en deelt in de winst.”

Welvarende stad

Leuven is door de aanwezigheid van de universiteit al eeuwenlang een aantrekkingspool van talent en ondernemerschap. “Maar we staan niet stil en kijken vooruit, continu op zoek naar verbetering. Ik heb de ambitie om Leuven tot de Champions League van de vernieuwende steden te tillen, in het belang van elke Leuvenaar. Dat geldt voor werkgelegenheid, internationalisering en ondernemerschap, maar evenzeer voor de ontwikkeling tot ‘slimme stad’.”

“Ik wil vermijden dat Leuven evolueert naar een stijf Oxford, maar eerder ontluikt als een bruisend San Francisco. Door ruimte te creëren voor initiatief. Ook voor wie buiten de lijntjes kleurt. Wie initiatief wil nemen, kan dat.”

Iedereen Leuvenaar

“Elke Leuvenaar moet even trots op de stad kunnen zijn, zoals ik dat ben. Ik sta voor van een stad waar stadsvernieuwing hand in hand gaat met bruisende, solidaire en verbonden gemeenschappen, van een stad waar mensen hun dromen kunnen waarmaken. Leuven is een stad die potentieel uitademt. Een stad waar elke Leuvenaar de ruimte en kansen krijgt om zijn dromen in te vullen. In deze stad heeft elk een eigen achtergrond, en toch is iedereen Leuvenaar”, vat Ridouani zijn visie samen.