In juni begint voor scholieren en studenten de examenperiode en de blok.
Voor heel wat Molenbeekse jongeren is het niet evident om een goede studieplek te vinden:
- veel gezinnen zijn klein behuisd,
- veel mensen hebben geen wifi
- het is te warm in de huizen om te studeren

Ruimte voor studenten
Sp.a Molenbeek wil dat de gemeente of het OCMW van Molenbeek publieke ruimte ter beschikking stellen van jongeren die willen studeren.

Voorbeeld uit Brussel
In de Stad Brussel opent het OCMW in de maand juni een grote ruimte. BRIK vzw verzamelde goede studieplaatsen op een handige website, maar helaas staat hierop geen enkele plaats in Molenbeek. 

Molenbeek

“In Sint-Jans-Molenbeek, nochtans de ‘jongste’ gemeente van Brussel, onderneemt de gemeente echter niets,” zeggen Jef Van Damme en Tania Dekens, beiden gemeenteraadslid voor sp.a in Molenbeek. “Wij vragen dat de gemeente ervoor zorgt dat ook Molenbeekse jongeren in eigen gemeente kunnen studeren. De gemeente, het OCMW en de gemeentelijke vzw’s beschikken over heel wat ruimte die kan worden gebruikt door Molenbeekse scholieren en studenten.”

Mogelijke locaties zijn:
- Zaal Sippelberg
- het Centre Culturel Maritime
- de polyvalente zalen van wijk- en jeugdhuizen
- gebouwen van het OCWM. 

Van Damme en Dekens leggen hierover een motie neer in de gemeenteraad van Molenbeek.