Sinds vrijdag staat de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op de agenda. “Het is inderdaad nodig dat er een hervorming komt”, zegt Kamerlid Monica De Coninck. “En bij die hervormingsplannen staan er ook enkele goede zaken op stapel. Maar tegelijkertijd merk ik toch ook een gemiste kans. Minister De Block rept met geen woord over de ereloonsupplementen. Dat is zeer teleurstellend. Het is het moment bij uitstek om de onrechtvaardige supplementen op erelonen aan te pakken. Het lijkt erop dat Minister De Block de artsen wil ontzien ten koste van de patiënt en de goede werking van de ziekenhuizen.”

De hervorming is nodig omdat steeds meer ziekenhuizen rode cijfers optekenen omwille van de structurele onderfinanciering. Zo worden ze steeds afhankelijker van afdrachten op erelonen en ereloonsupplementen. Dat zorgt voor spanningen binnen de ziekenhuizen, artsen krijgen door die afdrachten immers een dominante positie binnen de ziekenhuisorganisatie. Bovendien leidt die scheefgroei, door de afhankelijkheid van het aantal prestaties van artsen, tot overconsumptie en het belonen van slechte kwaliteit.

De regering wil in samenspraak met alle stakeholders de ziekenhuisfinanciering hertekenen. “Dat ze daarbij de structurele financiering van het ziekenhuis willen verbeteren en gedeeltelijk los wil komen van de betaling per prestatie is een stap in de goede richting”, gaat De Coninck verder. “De logische volgende stap is erkennen dat door een betere structurele financiering de ereloonsupplementen niet meer nodig en niet langer aanvaardbaar zijn. Een beperkte meerprijs voor extra comfort op de kamerfactuur is logisch, je arts vier keer zoveel betalen is dat niet. Een stevige financiële kater na een ziekenhuisbezoek is een dagelijkse realiteit. De hervorming van de ziekenhuisfinanciering is het ideale moment om de koe bij de horens te vatten en komaf te maken met de ereloonsupplementen.”