Mondelinge vraag:

Geachte minister De Block en Ducarme,

Op de extra commissie vergaderingen n.a.v. de fipronilcrisis op 9/08 en 17/09 is door de bevoegde regeringsleden meermaals gezegd dat er na het parlementair reces een aantal hoorzittingen zouden georganiseerd worden om de crisis, de aanpak ervan en de mogelijke noodzakelijke aanpassingen binnen het beleid rond voedselveiligheid aan te passen. Als parlementslid heb ik toen ook aangedrongen op deze hoorzittingen en gevraagd dat onder meer toxicologen en het Rekenhof (n.a.v. hun rapport over en hun aanbevelingen naar het FAVV) zouden gehoord worden.

Bij deze mijn vragen:

1) Zijn de deze hoorzittingen reeds gepland en zoja, wat zijn de data?

2) Wie zal gehoord worden hierop?