Mondelinge vraag

Mijnheer de minister,

U heeft reeds diverse malen aangekondigd lang termijn oplossingen te zoeken voor de soms lamentabele situatie in de gerechtsgebouwen, onder meer door griffies samen te voegen en een masterplan gerechtsgebouwen (tot vermindering van het aantal gerechtsgebouwen) uit te werken.

Wij kunnen begrip voor deze werkwijze opbrengen, maar dat neemt naar onze mening niet weg dat ook op korte termijn maatregelen nodig zijn om dringende problemen in het belang van zowel het gerechtspersoneel als de rechtzoekenden aan te pakken.

Inzonderheid wat betreft een aantal vredegerechten vangen wij daaromtrent heel wat commentaren op. Lokalen die niet gepoetst worden, of door het personeel zelf. WC’s die niet bruikbaar zijn. Vochtproblemen. Verwarming die niet werkt. Vloeren die dreigen in te storten onder het gewicht van archieven… Allemaal uiterlijke kenmerken die het imago van justitie natuurlijk niet bevorderen.

Mijn vragen:
1. Op welke termijn denkt de minister zijn lange termijn oplossingen af te ronden?
2. Neemt de minister maatregelen om specifieke problemen op korte termijn aan te pakken?
3. Wordt daarvoor een specifiek aanspreekpunt binnen de FOD justitie voorzien?

Antwoord minister Geens

Ik heb mijn plan voor de vredegerechten hier al toegelicht. Ik wil de problemen oplossen door te rationaliseren en efficiënter te werken. Dat kan door personeelsleden mobiel in te zetten, griffies samen te voegen en minder gebouwen te houden. In de eerste fase zijn al meer dan twintig gebouwen gesloten. Dit jaar volgen de fases 2 en 3. We werken ook steeds meer met pooling van personeelsgroepen, zowel voor het administratief als voor het ondersteunend personeel. Voor de vredegerechten van Grimbergen en Meise werd een overplaatsing van een schoonmaakster gevraagd, maar die is langdurig afwezig wegens ziekte. Er werd bij de Inspectie van financiën een dossier ingediend voor de aanwerving van een nieuwe schoonmaakster. Infrastructurele problemen kunnen altijd gemeld worden aan de bevoegde dienst binnen mijn administratie.