Mondelinge vraag:

06.01 Annick Lambrecht (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, de gevangenis van Hasselt werd 13 jaar geleden gebouwd voor 340 mannen en 30 vrouwen, dit om de gedetineerden in een menswaardige omgeving hun detentie te laten uitzitten. Momenteel kampt de gevangenis van Hasselt met een overbevolking van 200 gedetineerden en slapen er, blijkens uw eerder antwoord op een van mijn vragen, 76 gedetineerden op de grond, namelijk 67 mannen en 9 vrouwen. Mijnheer de minister, waarom is het probleem van grondslapers net in Hasselt zo groot? Wat zijn de specifieke oplossingen voor de gevangenis te Hasselt? Voorzitter: Koenraad Degroote Président: Koenraad Degroote

Antwoord en verslag:

06.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lambrecht, eerst en vooral moet ik onderstrepen dat de gevangenis te Hasselt voornamelijk een arresthuisfunctie heeft en dat de penitentiaire administratie bijgevolg geen impact heeft op de instroom aan gedetineerden. De instroom aan gedetineerden in voorhechtenis is de voorbije maanden sterk toegenomen. De overbevolking situeert zich dus in het bijzonder in deze categorie van gedetineerden en geeft aanleiding tot het onderbrengen van meer dan één gedetineerde per cel. Niettemin verblijven ook in deze gevangenis gedetineerden die men om diverse redenen alleen op een cel moet plaatsen. Los van individuele factoren geldt dit bijvoorbeeld ook voor de gedetineerden op de drugsvrije afdeling en op de deradexafdeling, om redenen specifiek aan deze afdelingen. Hierdoor concentreert de overbevolking zich dus in een aantal andere afdelingen van de gevangenis. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal gedetineerden op een matras op de grond moet slapen. De administratie bewandelt twee pistes om aan dit probleem een oplossing te bieden. In eerste instantie bekijkt men een materiële oplossing, die erin bestaat om in aantal cellen stapelbedden te plaatsen. In tweede instantie probeert men om een aantal veroordeelde gedetineerden over te brengen naar andere gevangenissen. Zo werden gedurende de voorbije weken 32 gedetineerden overgeplaatst. Momenteel is het aantal grondslapers in Hasselt gedaald naar 56. De uitvoering van de hierboven vermelde maatregelen moet dat cijfer verder terugdringen en tot 0 herleiden.

06.03 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, dat het aantal grondslapers van 56 zal dalen naar 0 ligt in de lijn van uw antwoord op mijn vorige vraag. Vorige week zei u dat het nog 6 weken zal duren. Ik mag er dus van uitgaan dat het aantal grondslapers binnen 5 weken tot 0 kan worden herleid.