Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Onlangs lazen we in de pers dat zich in de marge van online computergames een alternatief gokcircuit heeft ontwikkeld, waarin Belgische tieners, zonder enige controle of regulering hun zakgeld verspelen. Het gaat om het zogenaamde skin gambling. Spelers kopen skins (kleurige patronen waardoor de in het videospel gebruikte wapens meer opvallen) die ze vervolgens als fiches kunnen inzetten op goksites om mee te gokken. De duurste skins kosten duizenden euro’s, de goedkoopste een paar eurocent. Via diverse wegen is het mogelijk om geld te storten, te handelen in skins, te gokken en je geld terug op je rekening te krijgen.

Volgens de Kansspelwet is de exploitatie van kansspelen en kansspelinrichtingen in België verboden, behalve als ze vergund zijn. Vroeger was gokken op het internet volledig verboden. Sinds 2011 mogen bedrijven die van de Kansspelcommissie een vergunning gekregen hebben kansspelen uitbaten op het internet. Deze kansspelen zijn zoals alle andere kansspelen verboden voor minderjarigen.

Een vertegenwoordiger van de Kansspelcommissie liet optekenen dat de aandacht voor online kansspelen binnen de Kansspelcommissie omgekeerd evenredig is aan hun forse groei. Meer nog, een werkgroep binnen de Kansspelcommissie die zich toelegde op de kansspelen via internet zou reeds in 2015 zijn opgedoekt wegens een gebrek aan capaciteit.

Vandaar mijn vragen:

1. Heeft de minister kennis van het fenomeen skin gambling?

2. Beschikken de aanbieders van dergelijke kansspelen over een vergunning van de Kansspelcommissie?

3. Klopt het dat de werkgroep binnen de Kansspelcommissie die zich toelegde op het internetgokken bij gebrek aan mensen en middelen haar activiteiten heeft gestaakt?

4. Welke maatregelen zal u nemen tegen internetgokken door minderjarigen?

Antwoord minister Geens

Het fenomeen van skin gambling is bekend bij de kansspelcommissie.

De aanbieders van dergelijke kansspelen beschikken niet over een vergunning.

De werkgroep internetgokken wordt inderdaad niet meer georganiseerd door de Kansspelcommissie. Eén van de redenen is een gebrek aan competentie in die materie waardoor een beroep op experten van de sector zelf moest worden gedaan wat een probleem van belangenvermenging meebracht. De aanpak van online gokken is nochtans een prioriteit in de strijd tegen gokverslaving.

Ik hecht veel belang aan een effectieven regulering van de markt van kansspelen en aan de bescherming van de minderjarigen. Momenteel lopen politieke besprekingen over concrete maatregelen die genomen zullen worden bij wetswijziging en koninklijke besluiten. De kansspelcommissie is nauw betrokken bij deze werkzaamheden.

Op mijn vraag heeft de Kansspelcommissie zich toegelegd op de organisatie van een sluitende identificatie van gokkers op het internet.

De bijdragen van de kansspelsector worden gestort in een organiek fonds.

In 2016 kreeg de Kansspelcommissie de toelating om een deel van het budget van de werkingskosten over te hevelen naar budget voor personeel, maar gezien het personeelsplan 2106 pas eind 2016 werd ingediend leidde dit nog niet tot de uitvoering ervan. Het dossier wordt nu in het licht van de begroting 2017 herbekeken.
Ik wens daarbij vooral in te zetten op de versterking van de controle op online fokken zodat er sprake is van effectieve regulering van de markten, ook de alsmaar belangrijker wordende online markt en een betere bescherming van minderjarigen die vooral die zeer gevoelig zijn aan de nieuwe media.