Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Tijdens het ATV-programma 'Wakker op zondag' stelde Vlaams minister Liesbeth Homans voorlopig geen moskeeën te willen erkennen. Ze zegt dat ze te weinig informatie vanwege de federale overheid over de werking van de gebedshuizen. “Ik wil die niet erkennen als ik niet voldoende informatie heb. Ik sluit geen compromissen als het over veiligheid gaat", zei ze.

Hierover heb ik volgende vragen:

  • Welke informatie heeft u in de verschillende erkenningsdossiers ondertussen reeds overgemaakt aan de Vlaamse minister van binnenlands bestuur?
  • Bent u van oordeel dat de federale overheid daarmee gedaan heeft wat ze moest doen?
  • Wat zal u nog verder ondernemen om uit deze impasse te komen?

Met dank voor het verstrekte antwoord,

Antwoord Minister Geens:

Het samenwerkingsakkoord van 2 juli 2008 betreffende de erkenning van de erediensten bevat geen nadere precisering omtrent het advies dat de minister van Justitie op voorstel van zijn dienst Erediensten dient te verlenen inzake de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. In de praktijk wint deze relevante info in bij de VSSE, en vraagt zij een begrotingsakkoord.

Op 23 december van vorig jaar heb ik in naleving van dit samenwerkingsakkoord minister Homans positieve adviezen overgemaakt inzake de erkenning van 20 islamitische geloofsgemeenschappen. Op 17 januari heb ik mevr. Homans in een schrijven gemeld dat de Veiligheid van de Staat steeds bereid was om minister Homans dossier per dossier toelichting te geven bij de gevoerde onderzoeken. Een dergelijke vergadering tussen het kabinet Homans en de VSSE heeft plaatsgevonden op 7 februari nadat de VSSE eerder al eind december met het kabinet Homans had samengezeten over de erkenning van de moskeeën. Vervolgens heb ik op 13 februari voor elk van de 20 moskeeën de individuele fiche van de VSSE aangaande deze moskeeën overgemaakt aan minister Homans. Tot slot stond een derde dergelijke vergadering tussen de Veiligheid van de Staat en het kabinet Homans gepland op 19 april, maar deze werd op het laatste moment geannuleerd door het kabinet Homans.

Op 2 mei heb ik in een brief aan minister Homans aangedrongen om de geplande, maar geannuleerde vergadering met de VSSE eerstdaags te laten doorgaan teneinde de 20 moskeeën nogmaals onderling te bespreken. 

In antwoord op mijn brief van 2 mei, is er een contact geweest tussen beide beleidscellen en werd er een nieuwe datum voor een overleg vastgelegd.