Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

Een week geleden stelde ik nog een vraag over uw ballonnen om de overbevolking in de gevangenis tegen te gaan. Deze week leest men in de krant dat de overbevolking in de gevangenissen onder de 10 procent daalt. Vorige week nog overbevolking, deze week is deze al gedaald.

Men heeft het ene artikel op dinsdag nog niet uitgelezen over de afname van de overbevolking of er is een nieuw artikel op woensdag over het feit dat er 200 gedetineerden op de grond moeten slapen aangezien de afgelopen maanden het aantal gevangenen steeg tot 10.800.

Mijnheer de minister

  • Hoe komt het dat het aantal gevangenen de laatste maanden steeg, maar de overbevolking in de gevangenissen wel afneemt?
  • Wat is het aandeel veroordeelden die straf uitzitten en wat is het aandeel aangehoudenen die in voorhechtenis zitten?
  • Welke maatregelen zal u nemen opdat gedetineerden niet langer op de grond moeten slapen?

Antwoord minister Geens:

1. In vergelijking met vorige jaarcijfers manifesteerde zich in 2016 effectief een daling van het bevolkingscijfer alsook van de overbevolkingsratio. Sedert het najaar van 2016 en tijdens het eerste semester van 2017 in het bijzonder neemt het bevolkingscijfer echter terug toe. Dan in combinatie met het verlies aan capaciteit in de gevangenissen te Merksplan en te Vorst heeft dan ook onvermijdelijk een negatieven impact op de overbevolkingsratio gehad.

2. Op 10 juli verbleven er 10 479 gedetineerden in de gevangenissen, exclusief gedetineerden onder elektronisch toezicht of gedetineerden in penitentiair verlof, met een uitgaansvergunning, enz. Er zijn 5775 veroordeelden en 3844 beklaagden. Het gaat om ongeveer 55% veroordeelden en 36% beklaagden.

3. Om de overbevolking tegen te gaan, werden enkele maatregel genomen met betrekking tot de externe rechtspositie, nl. het verlengd penitentiair verlof en de aanpassing van de toelaatbaarheidsdata voor voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden die een of meer vrijheidsstraffen ondergaan waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt. Deze maatregelen laten ook toe dat de gedetineerden op een intensere wijze hun maatschappelijke re-integratie kunnen voorbereiden.

Tevens werd beslist om in de nieuwe gevangenissen te Beveren Leuze-en-Hainaut bijkomend 40 bedden te plaatsten zoals de DBFM-overeenkomst toelaat. Deze extra plaatsen zullen de bijkomende maanden nog worden aangevuld met een 70-tal plaatsen in de gevangenis van Leuven centraal en een 10-tal in de gevangenis te Oudenaarde ingevolge interne renovaties. Tenslotte zullen de extra plaatsen voor geïnterneerden, 182 in het FPC Antwerpen dat vanaf 1 augustus wordt geopend en een 100-tal plaatsen in de reguliere psychiatrische zorgsector, soelaas bieden en ertoe bijdragen dat grondslapers tot het verleden behoren.