Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

OP.RECHT.MECHELEN, een festival waarmee 400 jaar rechtspraak in Mechelen gevierd wordt heeft enkele magistraten, advocaten, politiemensen, hulpverleners en beleidsmensen uitgenodigd om na te denken over de toekomst van justitie. Het resultaat van hun denkwerk is het Groenboek met 15 voorstellen.

Zo pleit het Groenboek voor een klantvriendelijke justitie. Het gerecht is een openbare dienst, en moet zich ook zo gedragen, vinden de denkgroepen. De burger die op zoek is naar gerechtigheid moet centraal staan en niet de oude structuren. Om dit te kunnen verwezenlijken zou Justitie een moderne instelling moeten worden, die centraal wordt aangestuurd volgens het Groenboek.

Men vraagt ook naar meer ondersteuning. Zo zou er een federaal bureau voor klare, begrijpelijke juridische taal moeten komen. Daarnaast wil men ook meer wetenschappelijk onderzoek naar de werking van justitie. En tot slot wil het Groenboek ook meer diversiteit binnen justitie.

Mijnheer de minister welk gevolg zal u geven aan deze 15 voorstellen uit het Groenboek?

Antwoord minister Geens:

Zelf heb ik verschillende malen kunnen deelnemen als spreker of panellid aan dit prachtige festival. Zo heb ik ook kennis van de aanbevelingen in het Groenboek waarvan ik zelf het eerste exemplaar heb mogen overhandigen.

Een niet onbelangrijk deel van de aanbevelingen liggen in de lijn van mijn beleid en zijn ook terug te vinden in het Justitieplan, de sprong naar het recht van morgen.  De specifieke aanbevelingen waar u naar verwijst hebben te maken met “de nabijheid” nieuwe stijl, die zich ook, maar veel minder, uitdrukt in fysieke afstand, maar veel meer in een dienstverlenende, zorgende, begrijpbare houding en werking. Daarom dat ik met een kerntakenaanpak, een administratieve vereenvoudiging, een digitalisering, enz. de werkdruk en het “papieren” administreren in onze rechtbanken afbouw zodat meer tijd en aandacht vrij komt voor een servicegerichte aanpak naar de rechtsonderhorigen, de burgers en ondernemingen toe.

U kan dit terugvinden, verweven doorheen alle reeds besproken wetten en de wetsontwerpen die ik in het najaar ook nog in deze commissie zal indienen.