Mondelinge vraag:

Mijnheer de minister,

De wet collectieve schuldenregeling werd de voorbije jaren verschillende keren gewijzigd. Toch blijven een aantal wijzigingen betwist en blijven een aantal onduidelijkheden of onzekerheden bestaan.

Mijn vraag is dan ook of de minister een evaluatie of herziening van de wetgeving collectieve schuldenregeling overweegt? En zo ja, welke aandachtspunten hij daar in ziet.

Antwoord Minister Geens:

Mevrouw Lambrecht, de collectieve schuldenregeling is inderdaad een onderdeel van mijn beleidsplannen. De betreffende wetgeving is reeds het voorwerp geweest van een cruciale wijziging, namelijk de wet van 25 december 2016, de zogenaamde potpourriwet IV, die reeds een wettelijke basis voor de oprichting van een elektronisch platform voor de procedurele afhandeling van collectieve schuldenregeling invoerde. De inrichting en het beheer van het centraal register collectieve schuldenregeling is toevertrouwd aan de balieverenigingen OVB en OBFG. Mijn administratie bereidt momenteel een wetsontwerp voor dat de verdere afhandeling van de procedure aanpast aan de mogelijkheden die een dergelijk elektronisch platform biedt. Het is mijn bedoeling om in eerste instantie de procedure efficiënter te laten verlopen en zo te komen tot een kostenvermindering. Daarnaast wens ik ervoor te zorgen dat er transparante gegevens over de procedure worden bijgehouden. De informatie die de ingebruikname van het register ons zal opleveren, zal vervolgens toelaten om de werking van de collectieve schuldenregeling grondig te evalueren.