Mondeling verslag:

04.01 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, blijkens een interview met politierechter Stinckens wordt de speekselanalyse in het kader van controles op druggebruik in het verkeer in de praktijk nog steeds door een bloedafname vervangen. De bloedafname is echter omslachtig en tijdrovend, omdat steeds een geneesheer moet worden gevorderd. 

Bij de speekselanalyse kunnen de politiediensten zelf een uitgebreid speekselstaal verzamelen, om dat daarna aan een labo door te geven. Daarom heb ik de hiernavolgende vragen. 

Mijnheer de minister, klopt dat verhaal? Wat is de reden waarom nog steeds geen speekselanalyses zouden kunnen worden uitgevoerd? Hebt u een timing volgens dewelke die analyse wel zou kunnen? 

04.02 Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, het klopt dat tot op heden de bevestigende analyse nog steeds op het bloedstaal moet gebeuren. De speekselcollectoren zijn inderdaad nog niet gegund. Die procedure is lopende. De Inspecteur van Financiën verleende op 11 januari 2018 een gunstig advies in de procedure. Hij zal er zich echter opnieuw over moeten buigen, doordat de door de geselecteerde aanbieder aangeboden speekselcollectorkits niet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 27 november 2015 zouden voldoen. 

Mijn administratie hoopt de gunning van de speekselcollectoren de eerstkomende maanden te kunnen volbrengen. Vervolgens zal ook nog een erkenningprocedure voor de gerechtelijke labo's moeten plaatsvinden, vooraleer de speekselanalyses in de loop van 2018 effectief kunnen worden geïmplementeerd. 

04.03 Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, wij hebben goede hoop op implementatie in de loop van 2018. Ik zal het dossier opvolgen en daarbij vragen of de analyse wel degelijk wordt ingevoerd. Ik heb soms echt met u te doen, omdat u altijd met vertragingen kampt en dat u dan de zaken die foutlopen moet rechtzetten. Ik richt mij niet tot u persoonlijk. Het is vervelend, maar het is ook ongelooflijk hoeveel dossiers binnen Justitie blijven hangen en opnieuw moeten worden behandeld. Ook hier krijgt opnieuw iets wat heel normaal zou moeten kunnen verlopen, met name het vervangen van bloedtests door speekseltests, te kampen met zaken die niet voldoen. Ik zal het dossier opvolgen.