Mondelinge vraag: 

Mijnheer de minister,

Dat het justitiepaleis in Brussel een gevaarlijke plaats is om te werken weten we nu al langer, maar helaas is dit niet het enigste gebouw dat niet in orde is naar veiligheid toe.

In Antwerpen in de Solvijnstraat en Sanderusstraat zijn er opslagplaatsen gevestigd waar er overtuigingstukken worden gearchiveerd. De brandveiligheid van deze gebouwen voldoen geheel niet aan de wettelijke voorschriften. De brandweer dringt er zelf op aan dringend gevolg te geven aan hun opmerkingen om zowel de veiligheid van de eigen werknemers als de aanpalende buren te vrijwaren.

Ik som maar even enkele gebreken op aan deze gebouwen:

  • Meeste noodverlichtingen werken niet in het gebouw
  • De elektrische bedrading is een regelrechte ramp, niemand weet welke draden nog actief zijn.
  • Het houtwerk van de vloeren is in zeer slechte staat, er zitten grote gaten in de vloer.
  • Vele houten balken zijn rot in het dak.
  • Er is heel veel vocht waardoor er veel schimmels aanwezig zijn

En ik kan zo maar doorgaan. Het advies van de preventieadviseur van FOD Justitie is zelf om het gebouw niet meer te betreden zolang de werken niet zijn uitgevoerd.

Deze gevaarlijke toestand sleept al jaren aan zonder noemenswaardige ingrepen. Er werden enkele prioritaire werken uitgevoerd, maar ondanks deze ingrepen blijven deze gebouwen een zeer ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die er werken en de omwonenden. Deze site ligt midden in een woonwijk en dichtbij een tankstation wat een uiterst gevaarlijke situatie met zich voortbrengt.

Daarom mijn vragen:

 1. Bent u op de hoogte van deze wantoestanden in de opslagplaatsen in de Solvijnstraat en Sanderusstraat?

2. Zoja, bent u van plan om maatregelen te nemen om deze opslagplaatsen terug  veilig te maken of te verhuizen naar een anderen locatie?

Antwoord minister Geens

Ik ben me bewust van de situatie te Antwerpen. Het is ook daarom dat een geheel nieuw project werd uitgewerkt, waarbij voorzien is dat de panden in de Solvijnstraat en Sanderusstraat te Antwerpen zullen verlaten worden.

Deze panden, die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld, voldoen effectief niet aan de normen en de toepasselijke regelgeving voor de opslag van dergelijke producten. Bewijs daarvan zijn de inspectieverslagen van de preventieadviseur en het rapport van de FOD WASO.

Het is onze strategie om alle overtuigingsstukken uit het arrondissement Antwerpen samen te brengen in én enkele centrale loods. Het behoefteprogramma werd door mijn diensten opgemaakt en werd na een lange procedure deze week goedgekeurd door de Minister van Begroting. Nu wordt het dossier vervolgens overgemaakt aan de Regie der Gebouwen, bevoegd voor de realisatie van dit project.

Parallel wordt tevens ingezet op een efficiëntere procedure van aanname, bewaring en uitstroom van de overtuigingsstukken door de gerechtelijke diensten.