Mondelinge vraag

Mijnheer de minister,

 Politierechter Peter D’Hondt klaagt al een tijdje over het feit dat hij niet altijd de correcte info krijgt over het strafblad van de overtreders die voor hem moeten verschijnen. Onlangs kreeg hij een verkeersovertreder voor zich die volgens het gemeentelijk strafregister negen veroordelingen had, maar volgens het centraal strafregister een blanco strafblad had.

U begrijpt dat dit heel moeilijk is om iemand op een correcte manier te veroordelen als men foute informatie krijgt.

Mijn vragen:

  • Als het gemeentelijk strafregister correct is, waarom staan de veroordelingen dan niet vermeld op het centraal strafregister?
  • Is er een mogelijkheid om alle vonnissen automatisch op te nemen in beide strafregisters zodat er geen discrepantie meer kan zijn?

Antwoord Minister Geens

Mevrouw Lambrecht, in het geval waarvan sprake, werd de fout gemaakt bij de consultatie van het centraal strafregister door een medewerker van het parket te Dendermonde. De opzoeking werd gedaan op basis van de gegevens Y X, geboren in 1968, terwijl de persoon in werkelijkheid geboren werd in het najaar van 1965. Aangezien de ingegeven opzoekcriteria onjuist waren, was het verkregen resultaat eveneens onjuist en verschillend van het resultaat verkregen door het gemeentelijk strafregister, door hem ondervraagd op basis van de correcte identiteit. Bij later nazicht van het strafregister waren de bedoelde veroordelingen wel degelijk opgenomen.

De oprichting van het centraal strafregister had de bedoeling om het gedecentraliseerd strafregister op te heffen. Dat laatste is pas mogelijk, zodra het centraal strafregister alle informatie bevat. De focus lag de afgelopen jaren dus op het bijwerken en digitaliseren van de informatie in het centraal en digitaal strafregister. Sedert 1 januari 2015 worden de veroordelingen van de politierechtbanken automatisch ingevoerd in het centraal strafregister. Mijn administratie richt zich nu volop op de automatische invoering in het centraal strafregister van de veroordelingen van de correctionele rechtbank, de tweede bron van veroordelingen voor het centraal strafregister na de politierechtbanken. Vanaf 1 januari 2018 zullen de gemeentelijke diensten zich uitsluitend op het centraal strafregister kunnen baseren om uittreksels uit het strafregister af te leveren aan de burger. Mijn administratie legt zich op dit moment toe op de creatie van de verbinding van de gemeentelijke registers met het centraal strafregister. Bijna 400 gemeenten werden reeds verbonden met het centraal strafregister en hebben dus de mogelijkheid om uittreksels te leveren aan de burger op basis van de informatie uit het centraal strafregister.