Mondelinge vraag

Mijnheer de minister,

 Politierechter Peter Vandamme verklaarde bereid te zijn om een dronken bestuurder strafvermindering te geven, als hij met een ‘gulle gift’ het fonds voor verkeersslachtoffers steunt.

Er wordt een signaal gegeven dat mits men er iets voor wil betalen (ook al is dit een mooie en goede organisatie) de rechter een mildere straf toekent. Niet iedereen heeft geld te over en de vraag is of dit geen schending is van het gelijkheidsprincipe.
 De boodschap komt over als volgt: ”indien u rijdt en drinkt, niet zo erg, mits u spijt betoont en wat geld over hebt, geeft u het aan een goed doel en ontloopt u uw straf die u anders zou krijgen".

 Dat is toch naar mijn mening een slag in het gezicht van iedereen die zich reeds jarenlang inzet voor BOB-campagnes (rijden en drinken gaan NOOIT samen).

Mijnheer de minister,

Graag had ik uw mening over deze zaak?

Antwoord Minister Geens

Mevrouw Lambrecht, als minister van Justitie onthoud ik mij van iedere vorm van commentaar op concrete gerechtelijke behandelingen en uitspraken door een strafrechter, uitgesproken bij volledige kennis van het dossier. In het door u aangehaalde geval heeft de politierechter de zaak uitgesteld voor verdere behandeling en dus is er nog geen definitieve uitspraak gedaan in openbare zitting. De rechter heeft de plicht om bij de motivering van de schuld en de toemeting van de straf rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden, eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de beklaagde. Dat is het principe van de individuele behandeling in het strafrecht. 

Uit de gegevens die u mij aanreikt, leid ik allerminst af dat de rechter de straffeloosheid benaarstigt of een discriminatie zou invoeren. Beleidsmatig kan ik u meegeven dat ik samen met collega Bellot, minister van Mobiliteit, ernstige verkeersdelicten, waaronder alcoholintoxicatie, efficiënter wil aanpakken, met de mogelijkheid voor de rechter tot een strengere bestraffing. Morgen worden die voorstellen besproken in een interkabinettenwerkgroep.