Mondelinge vraag:

Geachte Heer Minister,

 Ik kom alweer terug op de problemen bij het veiligheidskorps. Ik stelde u er reeds 2 vragen over op 16 februari waar u antwoordde dat er onderhandelingen aan de gang waren.

Maar ondertussen blijft de malaise.

Op 20/07 /2017 ontsnapten er twee gevangenen uit het hof van beroep in Antwerpen. Het gaat om twee mensen die bekend staan voor zware diefstallen.

Volgens de eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen Bruno Luyten is de ontsnapping te wijten aan de onderbezetting bij het veiligheidskorps, dat normaal gezien onder meer instaat voor de overbrenging van gevangenen. De politie neemt zelf soms heel wat van die taken over, waardoor ook zij tijd tekort komen.

Bruno Luyten verwijst naar een bezetting op vrijdag 14/07 /2017 van maar 4 man, waar men normaal met 36 man moest zijn in het veiligheidskorps. Dit is natuurlijk nefast voor de veiligheid. Op zo'n manier wordt werken echt bijna onmogelijk voor het veiligheidskorps.

Mijnheer de minister:

1. Hoe is het volgens u mogelijk dat er twee gevangenen zijn kunnen ontsnappen in het hof van beroep in Antwerpen?

2. Volgens de voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen ligt dit aan de onderbezetting bij het veiligheidskorps. Klopt dit ?

3. Op welke wijze kunnen volgens u dergelijke problemen in de toekomst vermeden worden?

 Ondertussen werd 1 ontsnapte gevat maar dit wijzigt niets aan mijn vraagstelling omtrent het veiligheidskorps hieronder.

4.Bent u van plan om ook in Antwerpen nieuwe personeelsleden aan te werven bij het veiligheidskorps zoals u in februari deed te Brussel? Zo ja, wanneer komen deze nieuwe personeelsleden effectief in dienst ?

5. Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen met de vakbonden over het toekomstig statuut en de oprichting van de nieuwe ‘Directie Bewaking en Bescherming’ waarin het veiligheidskorps zou worden geïncorporeerd?