Het Gentse stadsbestuur zal geen bewakingscamera's plaatsen in sporthallen nadat een 41-jarige jeugdtrainer ervan verdacht wordt vrouwen in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent te filmen. Om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden zal de Gentse sportdienst opleidingen geven rond grensoverschrijdend gedrag. Farys, dat in Gent de sportinfrastructuur uitbaat, zal extra waakzaam zijn in haar gebouwen, dat blijkt uit een mondelinge vraag van raadslid Guy Reynebeau aan sportschepen Resul Tapmaz.

Gents schepen van Sport Resul Tapmaz wil in september de Gentse sportclubs uitnodigen om deel te nemen aan een opleiding rond grensoverschrijdend gedrag, aangeboden door het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport en Vlaams expertisecentrum Sensoa. Er wordt ook bekeken of er bijzondere aandacht kan gaan naar specifieke tips om incidenten zoals die in de Hogeschool op te sporen en te vermijden.

Bewakingscamera's om voyeurs te betrappen komen er niet. "De stad en Farys opteren er om redenen van privacy voor om geen camera's te installeren in sportvoorzieningen", zegt Tapmaz. Het personeel van de sportcomplexen krijgt wel de opdracht om frequent controle uit te oefenen bij de kleedkamers en heeft strikte richtlijnen om bij vormen van grensoverschrijdend gedrag in overleg met de leidinggevende onmiddellijk de politie te verwittigen.

"Het afgelopen jaar deed zich één incident voor in stedelijke sportaccommodatie, dat onmiddellijk aan de politie is gemeld", besluit Tapmaz.